Władze Małopolski przyznały wsparcie finansowe dla kolejnych projektów wod-kan. Padła decyzja aby uzupełnić dofinansowanie projektu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Nowym Brzesku oraz realizację dodatkowych projektów w Rzezawie, Sułoszowej i Proszowicach.

Dzięki dodatkowej puli środków w Nowym Brzesku zostanie przeprowadzona kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków. Dofinansowanie dla projektu związanego z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w Nowym Brzesku zostało zwiększone o blisko 1,5 mln zł – dzięki czemu łączna wartość dofinansowania wyniesie niemal 3,5 mln zł.

– Jako zarząd województwa podejmujemy szereg działań mających na celu poprawę jakości warunków życia wszystkich mieszkańców Małopolski. Zależy nam na tym, by rozwiązywać ich realne problemy, dlatego przekazaliśmy ponad 8 mln złotych na kolejne projekty związane z gospodarką wodociągowo-kanalizacyjną – mówi marszałek województwa Witold Kozłowski.

Wsparcie otrzymają także cztery dodatkowe projekty – znajdujące się dotychczas na liście rezerwowej: przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Borku (ok. 2,7 mln zł), budowa kanalizacji sanitarnej w Bratucicach, Dębinie, Buczkowie i Dąbrówce (ok. 1,6 mln zł), modernizacja systemu wodociągowego w gminie Sułoszowa (ok. 1,3 mln zł), oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie miasta Proszowice (ok 1,5 mln zł). Na realizację tych projektów przeznaczono łącznie ponad 7 mln zł.

Wybrane do dofinansowania inwestycje są odpowiedzią na problemy zgłaszane przez mieszkańców i samorządy. Środki unijne, które zostały przeznaczone na ten cel, pomogą zrealizować projekty wod-kan kluczowe dla kilku małopolskich gmin – wyjaśnia wicemarszałek Łukasz Smółka.

W wyniku objęcia dofinansowaniem dodatkowych zadań, wszyscy wnioskodawcy otrzymają dotacje, o które się ubiegali. Oznacza to, że sumarycznie, dzięki wsparciu RPO WM w kwocie 288,5 mln zł zostaną zrealizowane 62 projekty.

Czytaj więcej

Skomentuj