Pod koniec października z inicjatywy warszawskiego Zarządu Oczyszczania Miasta w ramach upowszechniania obowiązującego od 1 września br. „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Warszawa” wydano dla jego mieszkańców specjalny poradnik. Oprócz pełnego tekstu regulaminu znajdują się w nim odpowiedzi na pytania związane z segregacją „Jak i dlaczego w nowych warunkach prawnych segregować odpady”. Poradnik zawiera też nowe obowiązki dla właścicieli psów oraz podaje aktualną listę przedsiębiorców posiadających zezwolenie na odbiór i transport nieczystości. Koszty jego wydania pokrył Gminny Fundusz Ochronny Środowiska i Gospodarki Wodnej miasta Warszawy.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj