Na terenie przylegającym do ulicy Rybackiej w Ustce spółka Wodociągi Ustka przeprowadza odwierty w poszukiwaniu źródeł wody. Jeśli prace zakończą się pomyślnie, powstaną tu dwie studnie.

Poszukiwania wody związane są z zamiarem budowy nowych ujęć przez Wodociągi Ustka. Prace związane z wykonaniem dwóch otworów hydrogeologicznych do głębokości około 90 metrów.

– Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu jest Zakład Wiertniczo-Studniarski Adam Dunst z siedzibą w Kościerzynie. Prace będą kosztowały około 700 tysięcy złotych – mówi Grzegorz Bartkowiak, kierownik działu inwestycji i usług w Wodociągach Ustka.

Odwierty do końca lipca

Wykonawca wszedł na teren budowy pod koniec kwietnia. Po wykonaniu otworów zostaną przeprowadzone pompowania pomiarowe, by potwierdzić występowanie odpowiednich złóż wodonośnych i sprawdzić ich wydajność.

– Następnie sporządzimy dokumentację hydrologiczną i złożymy wnioski o wydanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych, aby w przyszłości otwory mogły stać się studniami i zostać włączone do eksploatacji w ramach obecnie funkcjonującego ujęcia wody – wyjaśnia Grzegorz Bartkowiak.

Dwie nowe studnie, potem następne

Ustka ma obecnie osiem studni. Jeśli odwierty przyniosą oczekiwane rezultaty, przybędą jeszcze dwie. Pod koniec kwietnia usteccy radni uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Nowe ujęcia wody”, w którym wyodrębniono nowe tereny z przeznaczeniem pod ujęcia wód podziemnych. Dokument ten ma umożliwić wylesienie działki między ulicami Wczasową a Rybacką, a w przyszłości pozwolić Wodociągom Ustka na budowę kolejnych studni.

źródło: gp24.pl

Czytaj więcej

Skomentuj