3 dni debat, 10 sesji i paneli dyskusyjnych oraz niemal 100 wystąpień poprowadzonych przez uznanych ekspertów zaplanowano w ramach Envicon Environment 2018. Wśród prelegentów będą nie tylko najważniejsi przedstawiciele administracji publicznej i dużych organizacji branżowych, ale i wiele przedsiębiorstw, które chcą skutecznie dbać o środowisko.

Program tegorocznej edycji Envicon Environment jest bardzo przekrojowy i bogaty, a przede wszystkim dotyczy najważniejszych i najbardziej aktualnych zagadnień w ochronie środowiska i gospodarce komunalnej.

Cała ochrona środowiska w jednym miejscu

Gospodarka odpadami, wodna, energia z odpadów, czyste powietrze, energetyka, innowacje, inwestycje, efektywne zarządzanie w samorządach to tylko niektóre z wiodących zagadnień kongresu. Kongres został objęty patronatem: Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Energii, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, NFOŚiGW, GIOŚ i IOŚ.

Swój udział w kongresie potwierdzili m.in. Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierz Kujda i jego zastępca Artur Michalski, Główny Inspektor Ochrony Środowiska Paweł Ciećko, Sławomir Mazurek podsekretarz stanu w Ministerstwie  Środowiska, Anna Moskwa z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Minister Energii Krzysztof Tchórzewski. Przedstawiciele tych najważniejszych urzędów państwowych zabiorą głos w wybranych  sesjach.

W przygotowanie programu Envicon Environment 2018 włączyły się wszystkie najważniejsze organizacje branżowe takie jak Krajowa Izba Gospodarcza, Krajowa Izba Gospodarki Odpadami, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie. Część z nich także objęła kongres swoim patronatem.

Innowacje i circular economy

W Envicon Environment 2018 włączyła się także Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, z którą organizator współpracuje przy sesji “Stefa start-up i innowacje”. Z kolei w organizację sesji “Gospodarka o obiegu zamkniętym” włączyła się koalicja Reconomy, tj. zrzeszenie różnych podmiotów, firm, instytucji zaangażowanych w promowanie idei GOZ.

Envicon Environment – tak było w 2017 r.!

Jak każdego roku Envicon Environment jest wspierany przez różnych partnerów biznesowych, merytorycznych, prawnych, medialnych. Partnerami tegorocznej edycji są takie firmy jak Atmoterm, Coca-Cola, Interseroh, Saur. Partnerami prawnymi są kancelarie: DZP, SMM Legal oraz Jerzmanowscy. Z kolei firma Unisoft, jak w poprzednich latach, jest mecenasem gali, podczas której w tym roku zagra zespół Dżem. Unisoft jest także partnerem aplikacji mobilnej ENVICON-u, dzięki której uczestnicy wydarzenia będą mogli się łatwo bezpośrednio kontaktować się ze sobą.

Envicon Environment 2018 odbędzie się w dniach 28-30 listopada w Warszawie. Towarzyszyć mu będą także gala kongresu i gala finału konkursu “Puchar Recyklingu”.

Czytaj więcej

Skomentuj