Od 1 września na terenie Poznania i okolicznych gmin zmieni się system segregowania i odbioru odpadów. Segregacja śmieci będzie obowiązkowa, a podstawowa opłata śmieciowa wyniesie 14 zł za osobę miesięcznie. Dla niesegregujących ta kwota wzrośnie 3-krotnie, do 42 zł za osobę.

Od 1 września selektywna zbiórka odpadów będzie obowiązkowa na całym terenie Związku Międzygminnego ” Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (GOAP). GOAP obsługuje Poznań oraz gminy Buk, Czerwonak, Kleszczewo, Kostrzyn, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska i Swarzędz.

Firmy odbierające odpady w ramach systemu organizowanego przez GOAP będą kontrolować jakość selektywnej zbiórki prowadzonej przez mieszkańców oraz podmioty zarówno objęte systemem jak i te z umowami z podmiotami zewnętrznymi.

Kluczową zmianą jest obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w podziale na  papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady. Niesegregowanie odpadów będzie karane wyższą opłatą. Dotyczy to zarówno nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, jak i wielorodzinnej – w przypadku tych drugich, błąd lub nieuczciwość jednego mieszkańca może pociągnąć za sobą konsekwencję zbiorową.

Odpady tzw. problemowe (m.in. gruz, farby i rozpuszczalniki, świetlówki i żarówki energooszczędne, baterie, akumulatory, gabaryty) można standardowo oddawać do punktu odbioru lub zostawić do odbioru w wyznaczonych terminach.

Zmiany nie ominą także właścicieli i zarządów każdej nieruchomości niezamieszkanej, np. sklepu czy szkoły. Będą oni zmuszeni przystąpić do systemu zorganizowanego przez GOAP albo zawrzeć indywidualną umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów z podmiotem zewnętrznym. Od 1 września opłata będzie naliczana za odbiór każdego pojemnika lub worka poszczególnej frakcji, dla której będzie on przeznaczony, a nie tak jak dotychczas – tylko za odpady zmieszane. Kwota zależna jest także od wielkości pojemników i częstotliwości odbioru odpadów.

Czytaj więcej

Skomentuj