Wojewoda wielkopolski przekazał na rzecz Poznania tereny dawnego Ośrodka Szkolenia Policji w Kiekrzu. To kolejna po Golęcinie nieruchomość, która trafiła do poznańskiego samorządu. Jej wartość wycenia się na około 30 mln złotych.

Kilka lat temu Urząd Wojewódzki w Poznaniu przekazał miastu popolicyjne obiekty sportowe na poznańskim Golęcinie. Teraz wojewoda Zbigniew Hoffmann poinformował o przeniesieniu na miasto własności kolejnych terenów opuszczonych przez policję.

To nieruchomość o łącznej powierzchni 9,74 hektara, położona nad Jeziorem Kierskim przy ulicy Chojnickiej 35. Jej rynkowa wartość została określona na podstawie operatów szacunkowych z grudnia 2016 roku wynosi około 29,5 mln złotych (wartość gruntu 9,2 mln, wartość budowli 20,3 mln złotych).

Zgoda nie bezwarunkowa 

Przekazanie przez skarb państwa obiektów nie jest jednak bezwarunkowe. Wojewoda oczekuje, że powierzone tereny pozostaną ogólnodostępne oraz powstanie na nich infrastruktura turystyczna, sportowa i rekreacyjna. Zobowiązano także prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka do przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawach dotyczących sposobu zagospodarowania nieruchomości.

– Rozważałem różne warianty przeznaczenia tych nieruchomości. Środowiska społeczników, z którymi konsultowałem tę kwestię, zwracały uwagę na to, że to miejsce może być świetnym punktem na turystycznej, sportowej i rekreacyjnej mapie Poznania. Przychylam się do tej koncepcji i mam nadzieję, że mieszkańcy Poznania i całego regionu z chęcią będą to miejsce licznie odwiedzać – komentuje wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Przestrzeń dla mieszkańców

Znajdująca się na nieruchomości zabudowa pochodzi z lat 70 i 80-tych ubiegłego wieku. Od 1990 roku stanowiła siedzibę Ośrodka Szkolenia Policji w Poznaniu. Zarządzeniem komendanta głównego Policji w 2011 roku obiekt ten został zlikwidowany. W kwietniu 2017 roku prezydent Jaśkowiak wydał decyzję o wygaśnięciu prawa trwałego zarządu przez policję.

– Cieszymy się, że wojewoda wziął pod uwagę nasze postulaty. Do tej pory dostęp do jeziora był mocno ograniczony przez funkcjonujące tam podmioty prywatne. Uważamy, że ta przestrzeń powinna służyć mieszkańcom Poznania i okolic – tłumaczy Arleta Matuszewska, prezes stowarzyszenia My-Poznaniacy, członek Koalicji Północno-Zachodnich Osiedli Miasta Poznania oraz zespołu ekspertów wojewody.

Zgodnie z planem

Cel, na który będzie wykorzystana nieruchomość jest zgodny z przeznaczeniem nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zieleni, sportu i rekreacji, punktów handlowych i usługowych, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów należących do parafii rzymskokatolickiej. Zabudowana jest budynkami ośrodka szkoleniowego, które obecnie wyłączone są z użytkowania.

Na zabudowę składają się m.in.: cztery budynki o funkcji hotelowej, budynek hali sportowej, budynek warsztatowo-garażowy, domki kempingowe, budynek sanitariatów i portierni. Na terenie ośrodka znajdują się również elementy małej architektury, urządzenia i infrastruktura techniczna, a także wiaty oraz boiska do tenisa, koszykówki i siatkówki.

Czytaj więcej

Skomentuj