2,1 mln zł – tyle kosztował remont suszarni osadów ściekowych w podpoznańskich Koziegłowach. Instalacja jest gotowa do pracy, ale będzie pracowała tylko w ograniczonym zakresie.

Należące do Aqunetu oczyszczalnie ścieków rocznie produkują ok. 80 tys. ton osadów ściekowych. Żeby je zagospodarować, spółka postanowiła wybudować suszarnię, która powstała na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach.

Stacja Termicznego Suszenia Osadów (STSO) powstała w 2008 r. i kosztowała 62 mln zł (57 proc. pochodziło z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego). Z osadów powstaje granulat stanowiący paliwo alternatywne. Instalacja okazała się bardzo awaryjna. Pojawiły się też kłopoty z serwisowaniem (wykonawca, polsko-hiszpańskie konsorcjum Budimex-Cadaqua, przekazało Aquanetowi 3,2 mln zł zabezpieczenia).

W marcu 2019 r. w suszarni doszło do wybuchu. Aquanet musiał wywozić osady do kompostowni. Niezbędna okazała się modernizacja wszystkich trzech linii, która trwała 14 miesięcy, a jej koszt to 2,1 mln zł.

29 maja br. suszarnię oddano do użytku, ale Aquanet będzie z niej korzystał w bardzo ograniczonym zakresie. W 2020 r. ma wysuszyć tylko niezbędne ilości osadów (sprawdzając prawidłowe działanie instalacji), m.in. tych wcześniej zmagazynowanych. To 5 tys. ton. Reszta nadal będzie wywożona i kompostowana.

Powodem ograniczonego korzystania z suszarni spółka tłumaczy zbyt wysokimi kosztami. Na powstający z osadów granulat nie ma zbytu, a jego zagospodarowania w cementowniach (jeśli te chcą go przyjąć) kosztuje 225 zł za tonę. Tańszym rozwiązaniem jest wywożenie i kompostowanie osadów, które kosztuje Aquanet od 290 do 540 zł za tonę.

– Musimy pamiętać, że STSO powstawała w innej rzeczywistości prawnej i rynkowej. Niemniej jednak stanowi ona istotny bufor bezpieczeństwa. Takie hybrydowe rozwiązanie zagospodarowania osadów pozwala elastycznie reagować na zmieniającą się sytuację i wybrać najkorzystniejsze ekonomicznie rozwiązania – komentuje inwestycję z 2008 r. na łamach „Gazety Wyborczej” wiceprezeska Aquanetu Anna Graczyk.

Źródło: Gazeta Wyborcza

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. Tańsze?????
    “Na powstający z osadów granulat nie ma zbytu, a jego zagospodarowania w cementowniach (jeśli te chcą go przyjąć) kosztuje 225 zł za tonę. Tańszym rozwiązaniem jest wywożenie i kompostowanie osadów, które kosztuje Aquanet od 290 do 540 zł za tonę.”

Skomentuj