Na mocy uchwały Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z 23 stycznia br. Fundusz zrezygnował z przyjmowania od jednostek samorządu terytorialnego weksli in blanco, które dotychczas stanowiły zabezpieczenie udzielanych pożyczek. Decyzja ułatwi i przyspieszy procedury rozpatrywania wniosków gmin o dofinansowanie projektów ekologicznych. Nie dotyczy to jednak związków, w jakie łączą się samorządy. Postanowienie władz WFOŚiGW wiąże się z dużą wiarygodnością kredytową gmin. Niemniej jednak w przypadku, kiedy sytuacja finansowa gminy – w ocenie Funduszu – będzie budziła zastrzeżenia lub jeśli nie spłaci ona raty pożyczki w ustalonym w umowie terminie, Fundusz może zażądać dodatkowych zabezpieczeń lub wypowiedzieć umowę. Zarząd ma nadzieję, że zniesienie weksli będzie przesłanką do jeszcze lepszej współpracy z samorządami. W tym roku WFOŚiGW wesprze działania proekologiczne w województwie śląskim kwotą 400 mln zł, z czego samorządy i ich jednostki otrzymają ok. 60%.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj