1 / 5

Trwające w Poznaniu targi Pol-Eco System 2018 stały się okazją do podsumowania działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz stawiania pytań o najważniejsze wyzwania. We wtorek, 23 października odbyła się konferencja prasowa, podczas której wręczono również wyróżnienia dla dziennikarzy piszących o ochronie środowiska.

Wśród efektów działalności NFOŚiGW prezes funduszu Kazimierz Kujda, który będzie także gościem listopadowego kongresu Envicon Environment, wymienił m.in. ponad 4 tys. projektów wspierających branżę wodociągowo-kanalizacyjną (w tym budowę około 1,6 tys. oczyszczalni ścieków), ochronę powietrza, czy gospodarkę odpadami.

Odpady piętą achillesową

NFOŚiGW dofinansował ponad 1,2 tys. projektów dofinansowano w ramach zagospodarowania odpadów, ochrony powietrza i klimatu. Jak mówił prezes Kazimierz Kujda, przybywa podpisanych umów, a wpływy z opłat i kar sięgnęły 26,6 mld zł.

Całkowita wartość dofinansowania dla wspieranych inwestycji wyniosła 149,9 mld zł, a kwota podpisanych umów to 47,2 mld zł. – Mamy 4220 kontraktów na prace. To pokazuje ogromny wymiar inwestycji prowadzonych z zakresu ochrony środowiska, a to tylko POIiŚ – powiedział Kazimierz Kujda.

Niezbyt dobrze sytuacja w gospodarce odpadami. W ramach POIiŚ Narodowy Fundusz ogłosił sześć naborów ukierunkowanych na gospodarkę obiegu zamkniętego. Jak wyliczał zastępca prezesa Dominik Bąk, złożono 162 wnioski na kwotę 3 mld zł.

– Jednak tylko 1/6 wniosków przerodziła się w umowy – zauważył. – NFOŚiGW podpisał 23 umowy na kwotę 543 mln zł udzielonego dofinansowania. Warto jednak zaznaczyć, że kolejne kilkadziesiąt wniosków jest właśnie rozpatrywanych.

Envicon 2018 750 x 300

“Czyste Powietrze” i “Polska powiatowa”

Oprócz wdrażania POIiŚ, największym wyzwaniem, jakie stoi teraz przed NFOŚiGW, jest program “Czyste Powietrze”, na które w 10 lat zostanie przeznaczone 103 mld zł. Przez miesiąc jego funkcjonowania wojewódzkie fundusze przyjęły ponad 7 tys. wniosków od właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych.

Na portalu beneficjenta, za pośrednictwem którego można wnioski składać, zarejestrowało się do tej pory 265 tys. użytkowników. Najwięcej bo ponad 1,1 tys. złożono w Małopolsce, a prawie 1 tys. na Mazowszu. – Nie ma zagrożenia, żeby wojewódzkie fundusze sobie nie poradziły – stwierdziła Anna Król, wiceprezes NFOŚiGW.

Wśród działań wpierających ograniczenie emisji i zwiększanie efektywności systemów produkcji ciepła, ma być także pilotażowy program przeznaczony dla mniejszych samorządów. Przedsiębiorstwa produkujące energię cieplną na cele komunalno-bytowe, w których udziałowcem posiadającym co najmniej 70 proc. udziałów jest JST, mają otrzymywać dotacje i pożyczki. Przedstawiciele NFOŚiGW nazywają ten program „otwarciem na potrzeby Polski powiatowej”.

Kolejnym wyzwaniem stojącym przed NFOŚiGW ma być Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, którego dysponentem będzie Ministerstwo Energii, a dla którego NFOŚiGW będzie instytucja zarządzającą. Budżet ma wynieść około 10 mld zł. – To zupełnie nowa inicjatywa, nowy program – mówił prezes Kazimierz Kujda, zaznaczając, że Fundusz wciąż bierze aktywny udział w przygotowaniu nowej perspektywy finansowania unijnego.

Ekodziennikarz roku

Konferencja była okazją do wręczenia nagród w drugiej edycji konkursu NFOŚiGW dla dziennikarzy. W tym roku wpłynęło ponad 150 materiałów, które ukazały się w mediach między 1 stycznia a 31 grudnia 2017 r., a ich tematem była szeroko rozumiana ochrona środowiska z uwzględnieniem roli NFOŚiGW.

Wśród nagrodzonych znalazła się Kalina Olejniczak – redaktor prowadząca miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja”, dziennikarka Portalu Komunalnego publikująca w branżowych mediach wydawnictwa Abrys, która została doceniona za “intensywne i systematyczne informowanie o aktywnościach NFOŚiGW, w szczególności za dostrzeganie działalności NFOŚiGW w gospodarce wodno-ściekowej, które rozwój należy do jednego z największych osiągnięć Narodowego Funduszu”.

– Dziś dużo mówi się o ochronie powietrza, odpadach. Ja piszę o wodzie. I odkąd szerzej zajmuję się tą tematyką, mam świadomość jak ważna jest w kontekście całej ochrony środowiska. Bez wody dobrej jakości nie ma bowiem dobrej jakości życia – mówiła po odebraniu.

W konkursie nagrodzono także Dariusza Kwiatkowskiego – dziennikarza Programu 1 Polskiego Radia, Aldonę Zyśk i Jacka Zyśka – redaktor i redaktora naczelnego miesięcznika „Środowisko”.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj