Mateusz Morawiecki zaprasza do dyskusji o wodzie. Ma się ona odbyć w połowie września.

14 i 15 września podczas hackatonu (burzy mózgów) poruszone mają być najważniejsze kwestie związane z sytuacja hydrologiczną. Premier Morawiecki w filmie, będącym zaproszeniem do udziału w debacie mówi: Zastanowimy się jak razem stawić czoła największym wyzwaniom – malejącym zasobom wodnym, zanieczyszczeniom, ekstremalnym zjawiskom pogodowym, ale także jak zacząć racjonalnie wykorzystywać wodę.

Brak wody jest jednym z największych wyzwań przyszłości. Stan wód na świecie pogarsza się w związku z urbanizacją, rozwojem przemysłu i rolnictwa oraz wzrostem liczby ludności. W Europie ponad 100 mln osób nie ma dostępu do czystej wody pitnej. W Polsce zmagamy się z nim również.

Tomasz Chróstny (UOKiK): w ponad połowie gmin była tylko jedna oferta na odbiór odpadów

Wydarzenie ma się odbyć w ramach GovTech Polska, czyli programu, w którym administracja publiczna zaprasza do współpracy małe i średnie firmy technologiczne.

Mogą wziąć w nim udział aktywiści ekologiczni, innowatorzy i programiści. Jego celem jest wypracowanie innowacyjnych rozwiązań dla sektora wodnego. Obywatelska burza mózgów ma być wspólnym szukaniem skutecznych rozwiązań, które zapobiegać będą kryzysom wodnym i zabezpieczą Polakom dostęp do wody pitnej.

Zarejestrować można się do 30 sierpnia na stronie www.govtech.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj