Rada nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wystąpiła do ministra środowiska o odwołanie Kazimierza Kujdy ze stanowiska prezesa zarządu NFOŚiGW.

Dziś odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod przewodnictwem wiceministra środowiska Stanisława Gawłowskiego. Rada postanowiła wystąpić do ministra środowiska o odwołanie ze składu zarządu NFOŚiGW Kazimierza Kujdy, a także Jerzego Wolskiego, jego zastępcy.

Jednocześnie rada nadzorcza NFOŚiGW podjęła uchwałę w sprawie wniosku do Ministra Środowiska o powołanie w skład Zarządu NFOŚiGW: Jana Rączki na stanowisko prezesa zarządu i Małgorzaty Skuchy na stanowisko zastępcy prezesa zarządu NFOŚiGW.

Zgodnie z prawem uchwały Rady Nadzorczej wejdą w życie po ich uprawomocnieniu się, co nastąpi, gdy w terminie nie dłuższym niż 14 dni minister środowiska, jako organ nadzoru, nie orzeknie o ich nieważności.

Jan Rączka jest doktorem nauk ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od listopada 2003 r. pracuje jako finansista w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju i jako przedstawiciel EBOiR w inicjatywie JASPERS. W latach 2001-2004 był adiunktem na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW i jest członkiem Warszawskiego Ośrodka Ekonomii Ekologicznej. W latach 1993-1995 pracował w Fundacji Batorego. W latach 1993-2003 pracował przy wielu projektach i raportach związanych z ochroną środowiska jako ekspert, konsultant i autor.

Małgorzata Skucha jest doktorem nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, menedżerem i ekspertem z zakresu zarządzania i finansów. Od 2005 r. pracuje w Wyższej Szkole Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. W latach 1999-2003 była prezesem Zarządu Beskidzkiego Funduszu Ekorozwoju S.A. W latach 1993-1998 była prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bielsku-Białej a następnie dyrektorem Bielskiego Oddziału WFOŚiGW w Katowicach.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj