Prezes URE Rafał Gawin zatwierdził przygotowany przez operatora systemu przesyłowego energii elektrycznej – Polskie Sieci Elektroenergetyczne – „Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną” (PRSP) na lata 2021-2030.

Jak podały PSE, dokument stanowi odpowiedź na najważniejsze wyzwania w obszarze przesyłania energii elektrycznej. W PRSP wzięto pod uwagę różne scenariusze rozwoju Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i wskazano inwestycje, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia niezawodnej pracy KSE.

PRSP uwzględnia kierunki rozwoju sektora energii w Polsce w perspektywie do 2040 r., wyznaczone przez Projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. (PEP 2040) oraz Krajowy Plan na Rzecz Energii i Klimatu (KPEiK), którego opracowanie wynika z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/1999.

Jak podkreślają PSE, oba dokumenty mają zakładać, że znacząco zmniejszy się rola jednostek systemowych zasilanych paliwami węglowymi – do ok. 20 proc. w 2040 r. Wzrośnie wyraźnie udział OZE w wytwarzaniu energii elektrycznej, osiągając ok. 32 proc. w 2030 r. i 40 proc. w 2040 r. Nastąpi wzrost produkcji energii pochodzącej z OZE, w tym głównie z elektrowni wiatrowych i słonecznych. Spodziewany jest również istotny wzrost udziału jednostek gazowych.

W przyjętym przez PSE wariancie ekspansji, zawierającym maksymalny zakres ekspansji sieci, suma nakładów na lata 2021-2030 przekracza 14 mld zł w cenach z 2019 r.

Czytaj więcej

Skomentuj