44 polskie miasta posiadają opracowane plany adaptacji do zmian klimatu. Ich wdrożenie ma poprawić bezpieczeństwo oraz jakość i komfort życia mieszkańców miast. Z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy odbyła się w środę w Warszawie konferencja podsumowująca projekt Ministerstwa Środowiska „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”.

Naukowcy zajmujący się klimatem prognozują, że w naszym regionie geograficznym częściej będą się zdarzać susze niż lata deszczowe i mokre. Stąd straty w rolnictwie mogą być znaczne. Jednak to duże miasta i obszary metropolitalne ze względu na największą koncentrację ludności, zabudowy i infrastruktury są najbardziej narażone na skutki zmian klimatu.

Ministerstwo Środowiska przygotowało wspólnie z miastami plany adaptacji do zmian klimatu dla czterdziestu czterech największych miast w Polsce. Zapisano w nich plany działań na kolejne lata. MPA są formą działania na szczeblu lokalnym służącego rozwiązaniu w sposób zintegrowany kwestii przystosowania się do zmian klimatu miast oraz wypracowania kierunków i planów zwiększenia odporności infrastruktury.

Są plany, będą działania

W ramach projektu odbyło się 7000 godzin warsztatów, spotkań i uzgodnień po to, by wypracować jak najlepsze rozwiązania dla każdego z 44 dużych, polskich miast.

Henryk Kowalczyk, minister środowiska zwrócił uwagę w swoim wystąpieniu, że projekt MPA, ze względu na skalę i zakres, jest unikalną i jedyną tego typu inicjatywą w Europie. W tym wypadku Ministerstwo wspiera lokalne władze i jednostki administracyjne, koordynując i wspólnie wypracowując rozwiązania przystosowawcze do skutków zmian klimatu.

– Po raz pierwszy w Polsce, w jednolity sposób zidentyfikowano zagrożenia miast związane ze zmianami klimatu. Wyodrębnione zostały też sektory i obszary najbardziej podatne na te zmiany – powiedział Kowalczyk.

– MPA to flagowy projekt MŚ w obszarze adaptacji do zmian klimatu i przykład praktycznej i owocnej współpracy pomiędzy rządem a samorządami największych polskich miast – mówił Sławomir Mazurek, wiceminister środowiska. – Zmiany klimatu znalazły się wśród trzech najważniejszych problemów ekologicznych, obok smogu i odpadów – dodał.

Prognozy są złe

Obecnie w polskich miastach mieszka około 23,3 mln osób, co stanowi ponad 60% populacji kraju. W kolejnych latach ludność będzie migrować ze wsi do miast lub w ich pobliże. Zmniejszy się zaludnienie wsi, a zwiększy w miastach. Oczekiwaniem ludności będzie intensywna zabudowa mieszkaniowa jeszcze wolnych terenów, w tym terenów zielonych. MPA zakładają ochronę takich terenów. Stanowią pierwszy krok na drodze do adaptacji terenów miejskich do zmian klimatu, przykład dla innych obszarów i punkt odniesienia dla dalszych prac w zakresie adaptacji w Polsce.

Realizacja projektu MPA w 44 miastach, a także w Warszawie (w ramach projektu Adaptcity) przyczyni się do objęcia ochroną przed skutkami zmian klimatu ok. 30% ludności Polski.

– Włączenie planów adaptacji w politykę rozwoju miast, zapewnienie wsparcia finansowego i prawnego oraz angażowanie społeczności lokalnych to najważniejsze elementy wdrażania planów – skomentował dr Krystian Szczepański, dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska. Jego zdaniem ważne jest to, by wprowadzać zieleń w miastach wszędzie tam, gdzie się da.

Prezydent o zmianach klimatu

– Dziękuję za to, że w naszym kraju od dwóch lat jest realizowany program, który stanowi ewenement na skalę europejską – powiedział prezydent Andrzej Duda, gość konferencji “Wczujmy się klimat”.

– Naszym obowiązkiem, jako ludzi zajmujących się polityką i mających szanse wpłynąć na życie ludzi, jest szukanie sposobów na zabezpieczenie obywateli przed skutkami zmian klimatu – dodał.

Przypomniał też swoją rozmowę podczas szczytu COP24 w Katowicach z byłym gubernatorem Kalifornii Arnoldem Schwarzeneggerem. Na podstawie wieloletnich doświadczeń walki ze smogiem w tym stanie Schwarzenegger przekonywał, że zwykłym ludziom trudno jest zrozumieć potrzebę ograniczania emisji CO2, gdyż jest to dla nich zbyt abstrakcyjne. Mieszkańcy rozumieją natomiast problem smogu i zapylenia powietrza, bo jest on odczuwalny dla każdego.

Prezydent powiedział, że trzeba zachęcać Polaków, by ograniczyli palenie w kominku, zmieniali ogrzewanie na bardziej ekologiczne czy przesiedli się z samochodu na rower albo do autobusu.

W czasie konferencji prezydent i minister środowiska wręczyli nagrody laureatom konkursu dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów pt. Wczujmy się w klimat. W kategorii Plakat laureatką została Zuzanna Łukaszewska ze Szkoły Podstawowej nr 16 w Gdyni, autorka pracy pt. „Zobacz potrzebę adaptacji do zmieniającego się klimatu wokół nas”; w kategorii Fotografia – Krystyna Szuszkiewicz z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Chorzelach, autorka pracy pt. „Nadzieja”.

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj