W lipcu upłynął termin obowiązkowego wpisu do Bazy danych o odpadach (BDO) dla przedsiębiorców. Ale nawet ci, którzy to zrobili, mogą mieć problemy. Na zalogowanie się do systemu mieli bowiem tylko 30 dni.

Firmy z obowiązkiem prowadzenia ewidencji odpadów musiały zarejestrować się w BDO do 24 lipca 2018 r. Wniosek o wpis należało składać u marszałka województwa. Za niewykonanie tego obowiązku grożą kary finansowe. Mimo to, na 24 lipca w rejestrze znalazła się raptem jedna piąta firm posiadających taki obowiązek.

Kilka tygodni temu pojawiły się pogłoski, że uruchomienie w pełni działającego systemu BDO, które ma nastąpić od 1 stycznia 2020 r., przesunie się w czasie. Te informacje szybko zdementowano. Według wszystkich zapowiedzi przedstawicieli (dawnego) Ministerstwa Środowiska i Instytutu Ochrony Środowiska – Polskiego Instytutu Badawczego, BDO ruszy zgodnie z planem.

Login i hasło tylko na miesiąc

Wpis do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa dokonywany jest na wniosek lub z urzędu i wiąże się z utworzeniem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Marszałek województwa zawiadamia podmiot o aktywacji konta, identyfikatorze (loginie) oraz haśle dostępu do tego konta.

– Hasło do indywidualnego konta BDO jest ważne tylko przez 30 dni od daty jego wygenerowania. Stąd też, jeśli podmiot w terminie tym nie zaloguje się na ww. konto, dane dostępowe utracą ważność, a podmiot będzie zobowiązany do złożenia wniosku o wygenerowanie nowych danych dostępowych – czytamy na  Portalu Informacyjnym Województwa Podlaskiego.

– Na konto BDO należy się zalogować niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia. Dane dostępowe wygasają po 30 dniach od momentu ich wygenerowania – podaje z kolei Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Pytania i odpowiedzi

Przedsiębiorcy posiadający obowiązek wpisu do BDO zwracają uwagę również na inne luki w systemie. Mają wiele wątpliwości czysto praktycznych: jak wystawić kartę w przypadku transportu jednego rodzaju odpadów przewożonych jednym pojazdem wytworzonych przez dwóch wytwórców? (np. nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe) W jaki sposób stosować przepisy ustawy o odpadach w zakresie wpisu do rejestru BDO przedsiębiorców wprowadzających do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny, którzy byli dotychczas wpisani w rejestrze prowadzonym przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska? Na jakie przepisy zwrócić szczególną uwagę i na jakie zmiany w prawie uważać, by nie ponieść dotkliwych konsekwencji?

Na te i inne pytania można uzyskać odpowiedzi podczas cyklu szkoleń „Elektroniczna ewidencja odpadów w systemie BDO”.

Najbliższe odbędzie się 6 grudnia w Poznaniu. Kolejne zaplanowano na czwartek, 12 grudnia w Gdańsku. Szkolenie we Wrocławiu odbędzie się 17 grudnia.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

40 Komentarze

Skomentuj