W lipcu upłynął termin obowiązkowego wpisu do Bazy danych o odpadach (BDO) dla przedsiębiorców. Ale nawet ci, którzy to zrobili, mogą mieć problemy. Na zalogowanie się do systemu mieli bowiem tylko 30 dni.

Firmy z obowiązkiem prowadzenia ewidencji odpadów musiały zarejestrować się w BDO do 24 lipca 2018 r. Wniosek o wpis należało składać u marszałka województwa. Za niewykonanie tego obowiązku grożą kary finansowe. Mimo to, na 24 lipca w rejestrze znalazła się raptem jedna piąta firm posiadających taki obowiązek.

Kilka tygodni temu pojawiły się pogłoski, że uruchomienie w pełni działającego systemu BDO, które ma nastąpić od 1 stycznia 2020 r., przesunie się w czasie. Te informacje szybko zdementowano. Według wszystkich zapowiedzi przedstawicieli (dawnego) Ministerstwa Środowiska i Instytutu Ochrony Środowiska – Polskiego Instytutu Badawczego, BDO ruszy zgodnie z planem.

Login i hasło tylko na miesiąc

Wpis do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa dokonywany jest na wniosek lub z urzędu i wiąże się z utworzeniem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Marszałek województwa zawiadamia podmiot o aktywacji konta, identyfikatorze (loginie) oraz haśle dostępu do tego konta.

– Hasło do indywidualnego konta BDO jest ważne tylko przez 30 dni od daty jego wygenerowania. Stąd też, jeśli podmiot w terminie tym nie zaloguje się na ww. konto, dane dostępowe utracą ważność, a podmiot będzie zobowiązany do złożenia wniosku o wygenerowanie nowych danych dostępowych – czytamy na  Portalu Informacyjnym Województwa Podlaskiego.

– Na konto BDO należy się zalogować niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia. Dane dostępowe wygasają po 30 dniach od momentu ich wygenerowania – podaje z kolei Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Pytania i odpowiedzi

Przedsiębiorcy posiadający obowiązek wpisu do BDO zwracają uwagę również na inne luki w systemie. Mają wiele wątpliwości czysto praktycznych: jak wystawić kartę w przypadku transportu jednego rodzaju odpadów przewożonych jednym pojazdem wytworzonych przez dwóch wytwórców? (np. nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe) W jaki sposób stosować przepisy ustawy o odpadach w zakresie wpisu do rejestru BDO przedsiębiorców wprowadzających do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny, którzy byli dotychczas wpisani w rejestrze prowadzonym przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska? Na jakie przepisy zwrócić szczególną uwagę i na jakie zmiany w prawie uważać, by nie ponieść dotkliwych konsekwencji?

Na te i inne pytania można uzyskać odpowiedzi podczas cyklu szkoleń „Elektroniczna ewidencja odpadów w systemie BDO”.

Najbliższe odbędzie się 6 grudnia w Poznaniu. Kolejne zaplanowano na czwartek, 12 grudnia w Gdańsku. Szkolenie we Wrocławiu odbędzie się 17 grudnia.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

41 Komentarze

  1. Dlaczego na każdym komputerze można zalogować się tylko raz potem nie działa już na następny dzień, już tak na trzech kompach miałam?!

Skomentuj