W Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska został opracowany projekt ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej. Uwagi można przesyłać  na adres: odory@gios.gov.pl .Projekt  wraz z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji  jest dostępny również na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska: www.mos.gov.pl. Zgodnie z przyjętymi ustaleniami główny ciężar prowadzenia postępowania i oceny jakości zapachowej powietrza spoczywać będzie na administracji samorządowej: gminie. Wprowadzenie regulacji prawnej mającej na celu zmniejszenie uciążliwości związanej z jakością zapachową powietrza ma stymulować rozwój regionów nastawionych na turystykę i rekreację poprzez zapewnienie większego komfortu potencjalnym klientom. Projekt ustawy stanowi jednocześnie narzędzie obligujące przedsiębiorców do poniesienia dodatkowych kosztów wynikających z uciążliwości spowodowanych działalnością ich zakładów – jednak ten wpływ nie może być przypisany do konkretnych regionów lecz do poszczególnych zakładów. Więcej na ten temat czytaj w kwietniowym wydaniu "Przeglądu Komunalnego".


Źródło: www.gios.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj