Państwowa Rada Ochrony Przyrody (PROP) podczas posiedzenia plenarnego, które odbyło się 9 marca br., przyjęła m.in. stanowisko w sprawie kryzysu w ochronie przyrody w Polsce. Najpilniej należy – zdaniem PROP-u – przeciwdziałać złej organizacji systemu ochrony przyrody oraz znieść blokady prawno-organizacyjne, paraliżujące działania ochronne. Problemy stanowią również niedostateczne postępy we wdrażaniu sieci Natura 2000, ignorowanie potrzeb ochrony przyrody w rozwoju gospodarczym, niewystarczające finansowanie ochrony przyrody oraz niedostateczna edukacja przyrodnicza społeczeństwa. Stanowisko PROP-u zostało przekazane ministrowi środowiska.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj