Przeciętna cena metra sześciennego wody, jaką w 2017 r. płacili mieszkańcy wyniosła 4,42 zł – wynika z analizy Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Najwyższe stawki płacił sektor przemysłowy.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” przeprowadziła coroczną ankietę na temat cen i stawek opłat za wodę i ścieki. Dane dotyczą stanu na 1 lipca 2017 r. i pochodzą ze 157 przedsiębiorstw świadczących usługi dostawy wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków z terenu całego kraju.

Z badania wynika, że na dzień 1 lipca 2017 r. przeciętna cena wody przeznaczonej na cele socjalno-bytowe wynosiła 4,42 zł/m3.

Dla wydzielonych grup taryfowych dla przemysłu ogółem oraz przemysłu farmaceutycznego i spożywczego ceny wynosiły odpowiednio: 4,37 zł/m3, oraz 4,49 zł/m3. Najwięcej za wodę płacili odbiorcy znajdujący się w grupie “pozostali”. Średnia cena dla nich wynosi 4,53 zł/m3.

Gminy kazały płacić za przyłączenia wod-kan. Sprawą zajęła się prokuratura

Z analizy danych dotyczących cen odbioru ścieków wynika, iż z usługi tej najtaniej korzystają dostawcy ścieków znajdujący się w grupie „pozostali”, ponieważ średnia cena za metr sześcienny odebranych ścieków wynosiła 7,12 zł/m3. Aż o 1,02 zł więcej, bo przeciętnie 8,14 zł/m3 płacili odbiorcy usług odprowadzający ścieki socjalno-bytowe.

Najwyższa cena ścieków charakteryzuje sektor przemysłowy. Dla tej grupy taryfowej przeciętna cena na dzień 1 lipca 2017 roku wyniosła 8,70 zł/m3.

Podane w raporcie ceny to stawki znajdujące się w zatwierdzonych wnioskach taryfowych i nie uwzględniają dopłat gminy, które są zatwierdzane osobną uchwałą rady gminy.

Źródło: Kurier PAP

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj