Inżynieria Rzeszów S.A. wykona drugi przewiert służący do transportu ścieków pod dnem Wisły. Nowy rurociąg, który ma powstać do końca czerwca 2021 r. i zwiększyć możliwości przesyłu ścieków z lewobrzeżnej części Warszawy do oczyszczalni „Czajka”.

Wykonawca inwestycji został wyłoniony pod koniec stycznia w przetargu nieograniczonym, do którego stanęło dwóch oferentów.

Rurociąg nitki B, analogicznie do nitki A działającej od 13 grudnia 2020 r., zostanie wybudowany metodą bezwykopową pod dnem Wisły. Następnie zostanie połączony z infrastrukturą kanalizacyjną zakładów „Świderska” i „Farysa”, w pierwszej, tymczasowej fazie, z przewodami tłocznymi tymczasowej pompowni obsługującej aktualnie prowadzony transfer ścieków do oczyszczalni „Czajka”.

Nowy przewód pod Wisłą pozwoli na łączną pracę wszystkich dostępnych pomp w obiekcie, co ma zwiększyć maksymalną wydajność przesyłu, oraz przyczyni się do polepszenia dynamiki pracy układu i ograniczenia ilości wód opadowych zmieszanych ze ściekami, odprowadzanych do Wisły w czasie deszczu.

Długość przewiertu o średnicy 1,2 m wyniesie około 800 m – tak jak w przypadku pierwszego rurociągu. Koszt tej inwestycji to ponad 31 mln zł netto. Druga nitka przewiertu zakończy fazę pierwszą budowy nowego układu przesyłowego.

W drugiej fazie MPWiK wybuduje dalsze odcinki rurociągów po obu stronach rzeki i towarzyszące im obiekty technologiczne – komory połączeniowe gwarantujące współpracę nowego układu z istniejącą infrastrukturą, a także łączące nową inwestycję z projektowanymi urządzeniami kolektora Wiślanego i realizowaną w ramach tej inwestycji przepompownią opróżniającą.

W efekcie tych prac mają zostać uruchomione zostaną stałe połączenia z istniejącą infrastrukturą i rozpocznie się grawitacyjny transport ścieków z docelową wydajnością. Do tego czasu układ będzie pracował przy wykorzystaniu pomp tymczasowych zainstalowanych na terenie Zakładu „Farysa”.

Jak informuje MPWiK, budowa alternatywnego układu przesyłowego była zapowiedziana przez władze stolicy w 2019 r. W związku z awarią z sierpnia 2020 roku realizacja projektu odbywa się w oparciu o decyzję nakazową Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m. st. Warszawy wydaną 7 września 2020 r. Szczegóły rozwiązań technicznych, bez względu na szczególny charakter procedur podyktowanych decyzją oraz stanem epidemii, są uzgadniane i konsultowane z odpowiednimi podmiotami.

Zakończenie prac związanych z budową alternatywnego układu przesyłowego planowane jest w drugiej połowie 2022 r.

Czytaj więcej

Skomentuj