1 mld 151 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych trafiło do jednostek samorządu terytorialnego na Mazowszu – podkreślił wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł. W pierwszym etapie funduszu wsparcie dla samorządów w województwie wyniosło blisko 660 mln zł, w drugim – ponad 493 mln zł.

Radziwiłł na wtorkowej wideokonferencji mówił o dotychczasowej realizacji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w województwie mazowieckim. “Jesteśmy w trakcie tego procesu – to nie jest początek, ani też koniec” – zaznaczył.

Jak wynika z danych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, w ramach pierwszego etapu funduszu wojewoda przekazał wsparcie finansowe w łącznej wysokości 657 780 067 złotych, które trafiło do 351 jednostek samorządu terytorialnego (JST). Do regionu warszawskiego trafiło ponad 311 mln zł, radomskiego – ponad 93 mln zł, ostrołęckiego – 87 mln zł, płockiego – ponad 70 mln zł, siedleckiego – ponad 58 mln zł, a do ciechanowskiego – blisko 37 mln zł.

Radziwiłł podkreślił, że środki te związane były ze spowodowanymi pandemią ubytkami w budżetach gmin i ograniczeniem ich możliwości inwestycyjnych. Przyznawano je – jak wyjaśniał – bez zbędnej biurokracji.

“Niezwykle ważnym elementem tej i następnych części rządowego programu wprowadzającego inwestycje lokalne jest to, że wprawdzie środki płyną do JST, ale tak naprawdę idą one pośrednio poprzez te jednostki (…) do firm, które najczęściej są firmami lokalnymi, polskimi” – zwracał uwagę wojewoda, wskazując, że rozwiązanie to nie tylko chroni budżety samorządów, lecz także podtrzymuje miejsca pracy.

Ledwo zakończyła się dystrybucja tych środków – mówił wojewoda – i na początku września ruszył drugi etap funduszu – konkursowy, uzależniony od planów inwestycyjnych.

Gminy na przedstawienie wniosków miały czas do końca września. Według danych MUW takich wniosków wpłynęło ponad tysiąc. Dalej wnioski trafiły do KPRM, a oceniła je specjalna komisja powołana przez premiera Mateusza Morawieckiego. “Dzisiaj mamy finał. Dzisiaj, zgodnie z decyzją premiera, 197 inwestycji z województwa mazowieckiego otrzymało łącznie dotację w wysokości 493 367 512,86 zł” – poinformował wojewoda.

Jak zaznaczył, przy zsumowaniu kwot z pierwszego i drugiego etapu do mazowieckich samorządów w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych trafia ponad 1 mld 151 mln złotych. “Gigantyczna kwota, rozdzielona do JST województwa mazowieckiego” – podkreślił.

W ramach drugiego etapu zrealizowane zostaną inwestycje takie jak budowa Domu Kultury w Stromcu w powiecie białobrzeskim, rewitalizacja XIX-wiecznej Osady Fabrycznej w Żyrardowie czy termomodernizacja budynków MOS w Solcu nad Wisłą.

W skali kraju poprzez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, którego źródłem finansowania jest Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, samorządom udzielane jest łącznie 12 mld zł bezzwrotnego wsparcia. Pierwsze 6 mld zł już rozdysponowano w ramach pierwszego etapu. We wtorek premier Morawiecki poinformował o uruchomieniu kolejnych 4 mld zł. Szef MSWiA Mariusz Kamiński przypomniał natomiast, że w ramach funduszu wydzielono 250 mln złotych na wsparcie inwestycji na wsiach popegeerowskich.

Czytaj więcej

Skomentuj