Znaczące zmniejszenie emisji tlenków węgla przy jednoczesnym wzroście liczby miejsc pracy i przyspieszeniu tempa wzrostu gospodarczego to główne efekty wprowadzenia zasad gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) w Polsce w perspektywie kilkunastu lat – wynika z raportu Klubu Rzymskiego, który zostanie zaprezentowany przez Andersa Wijkmana, współautora tego opracowania, na sesji specjalnej Kongresu Envicon 2016.

Gospodarka o obiegu zamkniętym to nie tylko ideowa alternatywa do gospodarki liniowej. Może ona przyczynić się do poprawy klimatu, ale także ma szansę dodatnio wpływać na wskaźniki makroekonomiczne. Dowodzą tego liczne opracowania i analizy. Anders Wijkman, współprzewodniczący Klubu Rzymskiego, jest współautorem studium (wraz z Kristianem Skånbergiem) odnoszącego się do Czech i Polski, które zatytułowano: „Korzyści społeczne z gospodarki o obiegu zamkniętym. Wygrani pod względem miejsc pracy i klimatu w gospodarce opartej o energię odnawialną i wydajność surowcową”. Będzie on starał się przekonać do tez raportu uczestników sesji specjalnej Enviconu poświęconej gospodarce o obiegu zamkniętym (poniedziałek, 10.10.2016 r. godz. 13:40; pawilon 15 sala 1F + 1G na Międzynarodowych Targach Poznańskich).

Większość dotychczasowych studiów na temat GOZ koncentrowała się głównie na pożytkach biznesowych z lepszej wydajności zasobowej. Raport Klubu Rzymskiego skupił się zaś bardziej na korzyściach społecznych, z którymi wiązałoby się przekształcenie gospodarki liniowej w gospodarkę o obiegu zamkniętym. W studium przyjęto 2030 rok jako datę osiągnięcia zmian w postaci rozdzielenia rozwoju gospodarczego od konsumpcji zasobów.

Zdaniem autorów raportu wybór każdego z trzech zaproponowanych scenariuszy (energii odnawialnej, wydajności energetycznej, wydajności materiałowej) przyniósłby realne korzyści społeczne. Konieczne byłoby jednak podjęcie następujących kroków zmierzających do GOZ.

– Autorzy, po zebraniu danych dotyczących sytuacji obecnej na rynku surowców, energii, produkcji, konsumpcji oraz gospodarki odpadami, wyliczyli korzyści netto płynące z wdrożenia w Polsce pakietu GOZ dla Europy – mówi Piotr Barczak, koordynator polityk dotyczących gospodarki odpadami w Europejskim Biurze Ochrony Środowiska. – Są to między innymi wzrost wydajności energetycznej o 25%, wydajności materiałowej o 7% czy redukcja emisji CO2 o 35%. Raport mówi także o wynikających z tych faktów oszczędności dla przedsiębiorstw i dla państwa, oraz nowych miejscach pracy.

Raport Klubu Rzymskiego dotyczący Polski i Czech to kontynuacja publikacji, która analizowała korzyści gospodarki cyrkulacyjnej w kilku krajach Europy Zachodniej. W opracowaniach zastosowano podobny model analityczny. Zbliżone są również wnioski. Nie umniejsza to jednak wagi raportu. Jest to pierwsza i jak na razie jedyna tak kompleksowa analiza wpływu GOZ na gospodarkę naszego kraju. Zbiega się ona z negocjacjami na poziomie instytucji europejskich nad pakietem GOZ, który według niektórych jest dość ambitnym planem. Analiza przedstawiona przez Klub Rzymski dowodzi, że kraje takie jak Polska, które mają jeszcze długą drogę do nadrobienia, w rzeczywistości będą też największymi beneficjentami tych zmian.

Raport Klubu Rzymskiego kładzie także nacisk na konieczność zmian w systemie podatkowym, który miałby być jednym ze stymulatorów zmian modelu gospodarczego. – Ten obszar polityki publicznej nie należy obecnie do kompetencji UE, ale to Komisja Europejska powinna objąć przewodnictwo w procesie zachęcania krajów członkowskich do podjęcia niezbędnego przesunięcia podstawy opodatkowania – uważają autorzy raportu.

Czytaj więcej

Skomentuj