Instytut Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (IGOZ) przygotował raport, który ma być wsparciem dla działań na rzecz wprowadzenia circular economy w Polsce.

Ministerstwo Rozwoju, z pomocą przedsiębiorców, samorządowców, naukowców i organizacji społecznych skupionych w międzyresortowym zespole ds. gospodarki o obiegu zamkniętym, rozpoczęło prace nad budowaniem polskiej strategii wprowadzenia circular economy.

Podczas kwietniowych spotkań zespół ma wypracować mapę drogową dla gospodarki o obiegu zamkniętym. Jest ona jednym z elementów polskiej strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.

Pomocny w pracach może okazać się raport przygotowany przez Instytut Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (IGOZ). Jak podkreślają jego twórcy, w raporcie można znaleźć dobrze udokumentowany opis sytuacji wybranych obszarów polskiej gospodarki w kontekście przygotowania naszego kraju do wdrażania koncepcji GOZ.

W raporcie opisano m.in. takie zagadnienia, jak: ekoprojektowanie, zagospodarowanie odpadów, w tym bioodpadów, ekoinnowacyjność przedsiębiorstw, marnowanie żywności czy wzorce konsumpcji Polaków. Opisy uzupełnione są opiniami czternastu cenionych ekspertów. W raporcie przedstawiono także rekomendowane działania dla każdego z obszarów tzw. cyklu GOZ, a także wyniki badania opinii specjalistów o idei GOZ w Polsce.

– Mam nadzieję, że raport “Polska droga do gospodarki o obiegu zamkniętym” będzie pomocny zarówno dla uczestników prac zespołu ds. gospodarki o obiegu zamkniętym, jak i dla wszystkich osób, które chcą dowiedzieć się więcej o GOZ – mówi Tomasz Wojciechowski (stowarzyszenie Biorecykling, IGOZ).

Autorem publikacji jest Mirosław Bachorz. Za redakcję merytoryczną odpowiada Piotr Barczak (EEB).

Czytaj więcej

Skomentuj