1 / 4

Na początku marca w Gdańsku odbyła się konferencja zorganizowana przez Instytut Morski w Gdyni, na której podsumowano postępy w realizacji programu „Life+”, mającym na celu rewitalizację rzeki Rega oraz jej dopływów. Spotkanie było też okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń związanych z projektami poprawy migracji ryb.

Projekt „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów” realizowany jest przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie we współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie w ramach instrumentu finansowego LIFE + z 95% dofinansowaniem Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podczas konferencji Wojciech Leszczyński z Zarządu Zlewni w Gryficach, która jest bezpośrednim nadzorcą projektu, przedstawił najważniejsze założenia realizowanych działań.

– Najważniejszym celem realizowanego projektu jest udrożnienie koryta rzeki Regi oraz jej dopływów poprzez zniwelowanie zabudowy poprzecznej rzek. Główne założenia projektu obejmują między innymi budowę 23 sztuk przepławek na rzekach Rega, Dobra, Piaskowa, Gardominka, Ukleja, Brzeźnicka Węgorza, Łoźnica, Stara Rega, aby udrożnić rzekę Regę i jej dopływy poprzez wykonanie działań minimalizujących negatywne oddziaływanie budowli hydrotechnicznych na gatunki migrujące co umożliwi migrację ryb dwuśrodowiskowych oraz innych organizmów wodnych czy budowę sztucznych tarlisk dla ryb łososiowatych o powierzchni 12 125 m²  – powiedział Leszczyński.

W ramach projektu prowadzona jest ocena stanu zasobów przyrodniczych zlewni rzeki Regi oraz bieżący monitoring przyrodniczy.

– Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na obszarze działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach podjętych działań na przełomie 2018-2019 roku dokonało budowy 4 przepławek dla ryb w miejscowościach Gryfice na rzece Redze, Łobez na rzece Łoźnica, Brzeźniak na rzece Brzeźnicka Węgorza oraz Pęczerzyński  Młyn na rzece Stara Rega. Ponadto wykonano 8,5 tys. m2 powierzchni obszarów tarłowych dla ryb łososiowatych w miejscowościach Trzebiatów i Gryfice. Wszystkie podjęte i realizowane działania mają na celu odtworzenie szlaków migracji ryb łososiowatych (łosoś i troć) w zlewni rzeki Regi i basenie Morza Bałtyckiego – mówił Wojciech Leszczyński.

Konferencja miała na celu nie tylko wymianę doświadczeń, ale również zacieśnienie współpracy pomiędzy instytucjami zajmującymi się poprawą stanu zasobów ichtiofauny terenów przylegających do Morza Bałtyckiego, w tym między innymi likwidacją barier migracyjnych i poprawą funkcjonowania korytarzy ekologicznych rzek. W spotkaniu w Trójmieście udział wzięli m.in. przedstawiciele Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, Gminy Reda, Parku Krajobrazowego Doliny Słupi oraz Słowińskiego Parku Narodowego.

Czytaj więcej

Skomentuj