Kosztem 20 mln euro oddano do użytku 29 września br. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Prażuchach Nowych k. Kalisza. Inwestycję zrealizowano ze środków unijnych, NFOŚiGW, WFOŚiGW w Poznaniu oraz środków własnych 19 miast i gmin z województw wielkopolskiego i łódzkiego wchodzących w skład Związku Komunalnego „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Zakład powstał na obszarze 20 h. Rocznie będzie mógł przyjąć do 100 tys. ton odpadów. Dostarczany surowiec będzie segregowany a następnie poddawany recyklingowi. Uruchomienie ZUOK przyczyni się też do zamknięcia oraz rozpoczęcia rekultywacji 12 składowisk komunalnych.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj