Niemal 995 mln zł wyniosą w tym roku wydatki majątkowe województwa wielkopolskiego. To ponad 50 proc. ogólnych wydatków tego samorządu. 28 stycznia radni sejmiku przyjęli większością głosów budżet na rok 2019.

Dochody województwa wyniosą w 2019 r. 1,73 mld zł, a wydatki – 1,97 mld zł. Dla budżetu oznacza to deficyt sięgający 240 mln zł. Wydatki bieżące określono na 974,1 mln zł, majątkowe na 994,9 mln zł.

Transport przede wszystkim

Aż 953 mln zł zostanie przeznaczone na utrzymanie i rozwój transportu. W kolejnictwie 220,6 mln zł to wydatki bieżące. Z kolei 247,6 mln zł zostanie przekazane m.in. na zakup nowego taboru (238 mln zł) i modernizację pojazdów szynowych (9,6 mln zł).

Województwo planuje także inwestycje drogowe za 316,9 mln zł. Znajdą się w nich m.in. obwodnica Wronek (49,8 mln zł), droga nr 123 Huta Szklana- Przesieki–Kuźnica Żelichowska (30,2 mln zł), droga nr 194 Wyrzysk – Osiek nad Notecią (23,2 mln zł), obwodnica Gostynia (20,4 mln zł), czy przebudowa drogi nr 306 do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 (20,3 mln zł). Na bieżące utrzymanie dróg zostanie przeznaczone 89 mln zł.

24 mln zł województwo wyda na bieżące utrzymanie ochrony zdrowia: remonty szpitali (12,7 mln zł), dotacja podmiotowa dla Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy (5,0 mln zł), programy polityki zdrowotnej (2,1 mln zł).

264,4 mln zł zostanie przeznaczone m.in. na inwestycje w wyposażenie wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w Elektroniczną Dokumentację Medyczną (86,5 mln zł). Na budowę Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka ma zostać w 2019 r. wydane 85,3 mln zł. Inwestycje w ochronę przeciwpożarową obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ma kosztować 10,8 mln zł.

Województwo pomaga

Łączna wartość pomocy udzielanej w 2019 r. przez Województwo Wielkopolskie jednostkom samorządu terytorialnego sięgnie 44,7 mln zł. 22,2 mln zł zostanie przekazane na drogi dojazdowe do gruntów rolnych, zbiorniki wodne małej retencji, 4 mln zł na projekt „Szatnia na medal”, a 3,5 mln zł na „Pięknieje wielkopolska wieś”.

Jednostki spoza sektora finansów publicznych otrzymają w sumie 40,1 mln zł. Na 20,5 mln zł mogą liczyć organizacje sfery pożytku publicznego: zadania z zakresu sportu i turystyki mają kosztować województwo 8,8 mln zł, z dziedziny kultury 5 mln zł, a zdrowia i pomocy społecznej – 3,4 mln zł. Ochotnicze Straże Pożarne mogą liczyć na pomoc rzędu 8 mln zł, a na zagospodarowanie gruntów 6  mln zł województwo przekaże na zagospodarowanie gruntów. 2 mln zł otrzymają spółki wodne. 1,7 mln zł trafi na utrzymanie i renowację zabytków. Łączna wartość pomocy udzielanej przez Województwo Wielkopolskie wyniesie 84,8 mln zł.

Źródło: UMWW

Czytaj więcej

Skomentuj