Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie wszczęła procedurę przetargową, która ma wyłonić projektanta i wykonawcę rewaloryzacji płyty Starego Rynku w Poznaniu.

Przetarg dotyczy rewaloryzacji płyty Starego Rynku w Poznaniu oraz przekształcenia ulicy Jana Baptysty Quadro w pasaż kultury. To jedne z najbardziej rozpoznawalnych i reprezentacyjnych przestrzeni stolicy Wielkopolski.

Jak podkreślił we wtorek, 22 grudnia prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak „ta inwestycja pozwoli przywrócić wizytówce Poznania dawny blask. Przygotowaliśmy ją solidnie, by prace trwały możliwie najkrócej. Stary Rynek to nasze dziedzictwo i musimy o nie dbać. Ale naszym celem jest też poprawa komfortu poruszania się w obrębie tej historycznej przestrzeni. Ta inwestycja, której zapewniliśmy współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, pozwoli poznaniakom oraz odwiedzającym miasto turystom korzystać z płyty Starego Rynku bez przeszkód przez wiele lat” – zaznaczył

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie podała, że porozumiała się z firmami zewnętrznymi, zarządzającymi instalacjami podziemnymi, w sprawie wykorzystania przez nie przebudowy starorynkowej płyty na realizację ich planów inwestycyjnych w tym rejonie. Jak wskazano w opublikowanym komunikacie, zaktualizowany w technologii BIM (ang. Building Information Modeling) program funkcjonalno-użytkowy dla Starego Rynku objął również planowane przez nie inwestycje, umożliwiając ciągły i natychmiastowy dostęp do informacji o projekcie, jego kosztach i harmonogramach.

„Przetarg, którego publikacja nastąpi za kilka dni w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły nie tylko w imieniu Miasta, lecz również spółek Aquanet, Polska Spółka Gazownictwa, Enea Oświetlenie, Veolia Energia Poznań i Orange Polska. Dzięki takiej koordynacji wszystkie prace zaplanowane na Starym Rynku zostaną wykonane w jednym terminie” – zaznaczył wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie Marcin Gołek.

Jak dodał, wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca zaprojektuje i w ciągu maksymalnie 270 dni od podpisania umowy uzyska wykonalne pozwolenie na budowę, a roboty budowlano-montażowe zakończą się najpóźniej 730 dni po podpisaniu umowy. Podmioty zainteresowane udziałem w postępowaniu przetargowym swoje oferty będą mogły składać do 26 stycznia.

„W efekcie robót powstanie nowa konstrukcja i nawierzchnia Starego Rynku, ulic przyległych, ciągów pieszych i chodników. Teren objęty rewaloryzacją pokryją kamienna kostka i płyty kamienne. Wykorzystany zostanie również zabytkowy materiał: kostka, krawężniki i granitowe płyty chodnikowe. Poruszanie się po nowej nawierzchni ułatwi obniżenie chodników w stosunku do płyty Starego Rynku i przebudowywanych fragmentów ulic do 2 cm” – poinformowała spółka.

Wskazano również, że pod rewaloryzowaną nawierzchnią powstanie kanalizacja deszczowa z podziemnymi zbiornikami retencyjnymi, zmodernizowane bądź przebudowane zostaną sieci wodno-kanalizacyjna, ciepłownicza, energetyczna, telekomunikacyjna i gazowa.

Na Starym Rynku pojawią się także trzy wyspy zieleni – klomby z drzewami i siedziskami, a także wertykalny ogród na zachodniej ścianie Galerii Arsenał, oraz nowe ławki i siedziska, zlokalizowane na starorynkowej płycie oraz w Pasażu Kultury, który powstanie na ul. Jana Baptysty Quadro.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+. Dofinansowanie sięga niemal 30 mln zł.

Czytaj więcej

Skomentuj