Coraz więcej Polaków zainteresowanych jest kupnem samochodu elektrycznego. Również ponad połowa ankietowanych przedsiębiorców byłaby skłonna nabyć samochód elektryczny.

Z badań przeprowadzonych przez Kantar Public wynika, że coraz więcej Polaków jest zainteresowanych kupnem samochodu elektrycznego.

W badaniu wzięły udział zarówno osoby prywatne, jak i przedstawiciele firm. Wynika z niego, że 20 proc. Polaków i 33 proc. polskich przedsiębiorców planuje zakup samochodu w przeciągu najbliższych 3 lat.

Co ciekawe, 49 proc. osób prywatnych i 52 proc. przedsiębiorców byłoby skłonnych nabyć samochód elektryczny.

Ekologia i oszczędności

Najczęściej wymienianymi przez uczestników badania kryteriami, towarzyszącymi podjęciu decyzji o zakupie auta, była cena (55 proc. w przypadku przedsiębiorców i 35 proc. w przypadku osób prywatnych), koszty użytkowania (54 proc. i 34 proc.) oraz zużycie paliwa (44 proc. i 32 proc.).

Polacy coraz częściej biorą też pod uwagę czynnik ekologiczny. Co trzeci Polak i co czwarta firma zadeklarowali chęć zakupu e-samochodu nawet w przypadku, gdy jego cena jest wyższa niż cena samochodu spalinowego.

Przy równych kosztach użytkowania, na samochód elektryczny zdecydowałoby się 46 proc. firm, które nie kupiłyby go przy kosztach wyższych. Również 31 proc. Polaków byłoby skłonnych kupić samochód elektryczny, gdyby jego koszty były takie same, jak aut spalinowych.

Pokonać bariery

Z badania wynika również, że Polacy dostrzegają duże ograniczenie rozwoju rynku samochodów elektrycznych ze względu na brak ogólnodostępnej sieci szybkiego ładowania (41 proc.).

Istotnymi z ich punktu widzenia barierami są również: wysoka cena (35 proc.) oraz brak możliwości ładowania samochodu w miejscu zamieszkania (33 proc.).

Co piąty Polak widzi problem w zbyt małym zasięgu pojazdów elektrycznych. 15 proc. Polaków nie ma zdania na ten temat.

W grupie przedsiębiorców wyniki badania wypadają nieco inaczej. Najważniejszą barierą rozwoju rynku samochodów elektrycznych wskazywaną przez tę grupę jest także brak ogólnodostępnej infrastruktury sieci stacji ładowania (73 proc.).

Kolejnymi, najczęściej wymienianymi barierami wśród przedsiębiorców są zbyt mały zasięg samochodów elektrycznych (46 proc.) i ich wysoka cena (44 proc.).

Badania zostały przeprowadzone na zlecenie Innogy Polska.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj