Unijny projekt, realizowany w Radziejowie w woj. kujawsko-pomorskim, obejmował budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz stacji uzdatniania wody. Właśnie sfinalizowano jego ostatni – trzeci etap.

Inwestycja zakończyła się zgodnie z planem. W ramach projektu została wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej w 27 ulicach miasta, a sieć wodociągową w czterech ulicach.

Poza tym w miejsce starej stacji uzdatniania wody przy ulicy Brzeskiej powstał nowy obiekt. Prace odbywały się z zachowaniem ciągłości dostaw wody dla mieszkańców.

Inwestycja o łącznej wartości ponad 8,5 mln zł otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 6,5 mln zł ze środków Unii Europejskiej. Wsparcie pochodziło z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej

Skomentuj