Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy podpisały 24 września dwa kontrakty na rozbudowę oczyszczalni ścieków Fordon. Rozbudowa oczyszczalni "Fordon" jest realizowana w ramach Zadania VI Programu " Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny II" .

Pierwszą część zadania (rozbudowa części mechanicznej, biologicznej i osadowej istniejącej oczyszczalni ścieków Fordon – wartość kontraktu: 35 mln euro brutto) wykonają: Hydrobudowa 9 Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane S.A., PBG S.A. i HYDROBUDOWA Włocławek S.A.

Część drugą (budowa instalacji termicznego przekształcania osadów dla osadów pochodzących z oczyszczalni Fordon i oczyszczalni Kapuściska – wartość kontraktu: 18,8 mln euro brutto) wykonają: Mostostal Warszawa S.A. i Hansol EME Co., Ltd.,

Rozbudowa pozwoli na celu przyjęcie i oczyszczenie dodatkowych ilości ścieków komunalnych powstających na terenie miasta Bydgoszczy z obszarów przewidywanych zlewni tj. Śródmieście, Okole, Bocianowo, Zawisza, Oś. Leśne, Bielawy, Skrzetusko, Bielice, Bartodzieje, Bydgoszcz Wschód, Siernieczek, Brdyujście, Fordon Dolny, Fordon Górny, Las Gdański, Myślęcinek oraz gmin ościennych: Dobrcz, Osielsko.

Docelowo oczyszczalnia ścieków w Fordonie będzie obsługiwała zlewnię o łącznej liczbie 220 tys. mieszkańców. Realizacja kontraktów zapewni oczyszczanie wszystkich ścieków powstających w Bydgoszczy i gminach ościennych i wyeliminuje wprowadzanie surowych ścieków do wód powierzchniowych. Zakończenie prac przewiduje się na lipiec 2010 roku.źródło: MWiK Bydgoszcz

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj