1 / 6

Rozpoczęły się prace przy usuwaniu skutków huraganowego wiatru z połowy ubiegłego roku, który uszkodził ponad 200 drzew w zabytkowym parku w podwrocławskim Bagnie.

Park w Bagnie pod Wrocławiem jest atrakcją turystyczną oraz ostoją dla kilkudziesięciu gatunków ptaków i drobnych zwierząt. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przeznaczył dotację w wysokości ok. 250 tys. zł na naprawę zniszczeń wyrządzonych w nim przez nawałnicę w sierpniu ubiegłego roku.

– Z uwagi na rzadkie i cenne gatunki dendrologiczne, przypałacowy Park w Bagnie jest licznie odwiedzany przez wycieczki z całego województwa – powiedział Łukasz Kasztelowicz, prezes zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu. – Przypomnę, że park już kilka lat temu został zrewitalizowany przy udziale pieniędzy z WFOŚiGW we Wrocławiu oraz NFOŚiGW.

Park jest obecnie niedostępny dla zwiedzających. Trwa w nim wycinka kilkudziesięciu uszkodzonych drzew oraz usuwanie połamanych gałęzi. Wykonano już część prac z udziałem alpinistów, którzy odcinali konary drzew w ich koronach. Pozostałe drzewa poszkodowane przez nawałnicę zostały wcześniej zabezpieczone oraz poddane zabiegom pielęgnacyjnym. Dalszy etap robót to odtworzenie zniszczonego układu kompozycyjnego drzewostanu. W tym celu zostaną  posadzone nowe drzewa tj. dęby, miłorzęby, jarzęby, cisy i lipy (łącznie około 70 sztuk). Otwarcie parku dla turystów jest planowane na wiosnę, a  zakończenie wszystkich prac na listopad br.

Park przypałacowy w Bagnie został założony w XVIII w., a w drugiej połowie XIX w. został przekształcony w park krajobrazowy o nieregularnym przebiegu alejek i ścieżek. Decyzją konserwatora został wpisany do rejestru zabytków. Park krajobrazowy o powierzchni ok. 5 ha z rzadkim, wiekowym drzewostanem m.in. jodłą olbrzymią i kalifornijską, dębem błotnym czy choiną kanadyjską otacza barokowy zespół pałacowy z początku XVIII w. W pałacu ma swoją siedzibę Wyższe Seminarium Duchowne Salwatorianów.

Park jest obiektem wartościowym przyrodniczo: ma charakter naturalistyczny, przypomina fragment starego lasu liściastego w typie siedliska grądowego. Rosną tu przede wszystkim lipy, graby, dęby oraz buki. W parku wykształciło się naturalne runo, w którym dobre warunki znalazły rodzime gatunki, takie jak bluszcz pospolity i konwalia majowa. Pod drzewami rośnie paproć narecznica samcza. W celu edukacji przyrodniczej osób odwiedzających park, najcenniejsze drzewa oznaczono tabliczkami z nazwami ich gatunków.

Czytaj więcej

Skomentuj