Rząd rozpoczął dziś posiedzenie, podczas którego ministrowie zajmą się m.in. przepisami o wsparciu gospodarstw domowych w pokryciu części kosztów ogrzewania. Odbędzie się też debata o zaostrzeniu przepisów w sprawie przestępców zrzucających odpady do rzek.

Dyskusję na temat sposobów zaostrzenia przepisów dotyczących sytuacji zrzutów substancji chemicznych do rzek i do jezior zapowiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

– We wtorek na posiedzeniu Rady Ministrów odbędzie się specjalna debata, jak zaostrzyć przepisy wobec przestępców zrzucających odpady do rzek. Kary powinny być surowsze – powiedział wówczas premier.

Wsparcie dla ogrzewania

Rząd zajmie się też projektem ustawy dotyczącym wsparcia indywidualnych gospodarstw domowych w pokryciu części kosztów ogrzewania. Zaproponowany w projekcie jednorazowy dodatek wspomóc ma te gospodarstwa domowe, dla których główne źródło ciepła zasilane jest biomasą (pellet drzewny, drewno kawałkowe, brykiet drzewny, słoma, ziarna zbóż) albo skroplonym gazem LPG (propan butan) lub olejem opałowym. Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku ma być potwierdzenie wpisu lub zgłoszenia źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

“Projekt ustawy wprowadza rozwiązanie mające na celu wprowadzenie mechanizmu ustalania przez przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność w zakresie wytwarzania ciepła, tzw. taryfy z rekompensatą dla odbiorców ciepła z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej. Dla odbiorców tej grupy ograniczony zostaje wzrost cen ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody użytkowej do ustalonego poziomu. Rekompensata pozwoli na ograniczenie wzrostu ceny ciepła dla tych odbiorców pomimo rosnących kosztów przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających ciepło” – wyjaśniono w informacji na stronach KPRM.

Dodano także, że rekompensaty wypłacane będą w okresie sezonu grzewczego od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r.

Inwestycje w modernizację podmiotów leczniczych

Ministrowie zajmą się też projektem uchwały w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego modernizacji podmiotów leczniczych. Jak zapowiada Ministerstwo Zdrowia, które jest wnioskodawcą projektu, wprowadzenie tego programu umożliwi modernizację, przebudowę lub doposażenie podmiotów leczniczych w ramach subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych.

Regulacja ma umożliwić również finasowanie działań w obszarach: wsparcie rozwoju infrastruktury udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, wymiana łóżek szpitalnych i wsparcie infrastruktury ratownictwa medycznego. Działania mają na celu zwiększenie dostępności i podniesienie jakości świadczonych usług medycznych, poprawę komfortu pacjentów oraz zapewnienie warunków do racjonalnego, nowoczesnego, kompleksowego i skutecznego leczenia.

Obiekty energetyki jądrowej

Rada Ministrów będzie debatować też nad projektem nowelizacji ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących. Jak argumentują autorzy dzięki odpowiedniej nowelizacji przepisów możliwe będzie znaczące przyśpieszenie długotrwałego procesu licencjonowania elektrowni jądrowej oraz w konsekwencji ograniczenie ryzyk inwestycyjnych i zmniejszenie kosztów procesu inwestycyjnego związanego z jej budową.

Wśród zmian, jakie mają zostać zaproponowane, ma się znaleźć rozszerzenie katalogu inwestycji towarzyszących z ustawy inwestycyjnej, w szczególności o inwestycje niezbędne do prowadzenia badań środowiskowych i lokalizacyjnych na potrzeby budowy elektrowni jądrowej. Planuje się też sprecyzowanie przepisów dotyczących decyzji zasadniczej oraz przesunięcie jej na wcześniejszy etap procesu licencjonowania elektrowni jądrowej, czy np. wydłużenie terminu ważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji.

Rząd ma też zająć się informacją ministra aktywów państwowych oraz ministra klimatu i środowiska dotyczącą sytuacji sektora energetycznego. Z kolei minister obrony narodowej przedstawi informację dotyczącą sytuacji w Ukrainie.

Czytaj więcej

Skomentuj