Reklama

CWS BANER ad1A [03.11-06.12.23]

Rząd pracuje nad programem przeciwdziałania niedoborowi wody

Rząd pracuje nad programem przeciwdziałania niedoborowi wody
PAP/jw
25.03.2022, o godz. 10:54
czas czytania: około 3 minut
0

W trzecim kwartale br. rząd chce przyjąć program przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2022–2027 z perspektywą do roku 2030 - wynika z wykazu prac legislacyjnych rządu. Chodzi o naturalną oraz sztuczną retencję, czyli budowę zbiorników.

Dalsza część tekstu znajduje się pod reklamą

Reklama

AD1B_ARBENA1_31.08.23-02.03.24

W czwartek w wykazie prac legislacyjnych rządu pojawiła się informacja na temat projektu uchwały rządu ws. przyjęcia Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2022-2027 z perspektywą do roku 2030.

Niekorzystne warunki hydrologiczne

W dokumencie podkreślono, że Polska, ze względu na położenie geograficzne i wynikające z niego niekorzystne warunki hydrologiczne, ma niewielkie zasoby wodne. “W ostatnich latach, w konsekwencji postępującej antropopresji oraz zmian klimatu, problem deficytu wody i związanego z nim zjawiska suszy nasilił się. Konieczność zwiększenia retencji wodnej jest niezaprzeczalna i została powszechnie uznana za niezbędną przez administrację rządową i samorządową, społeczność naukową oraz organizacje pozarządowe” – podkreślono.

Konieczny program przeciwdziałania niedoborowi wody 

Zwrócono uwagę na potrzebę pilnego podjęcia działań zapobiegających występowaniu niedoborów wody w Polsce. “Dokument opracowywany został dla obszaru całego kraju, z uwzględnieniem podziału na regiony wodne i obszary dorzeczy. Realizacja działań ujętych w PPNW pozwoli na wzmocnienie i utrzymanie zasobów wodnych kraju w wielkości pozwalającej na zaspokojenie potrzeb społeczeństwa i gospodarki, mając na uwadze stan środowiska naturalnego. Realizacja Programu przyczyni się w znacznym stopniu do zwiększenia stopnia adaptacji gospodarki wodnej do zmian klimatu” – dodano.

Głównym celem Programu – jak wskazano – będzie zwiększenie retencji wodnej w Polsce. “Zapewnić to mają analiza i określenie kompleksowych działań zwiększających retencję wody przedstawionych w PPNW. Program uwzględnia wszystkie rodzaje retencji: sztuczną i naturalną oraz wskazuje działania ukierunkowane na jej zwiększenie” – dodano.

Ryzyko powodziowe i łagodzenie skutków suszy

Zdaniem autorów Program będzie miał pozytywny wpływ na gospodarkę wodną, szczególnie w zakresie ograniczania ryzyka powodziowego i łagodzenia skutków suszy. “W ten sposób zwiększy się także odporność gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatyczne” – zaznaczono.

Główny cel Programu wspierać mają trzy cele szczegółowe: wskazanie i realizacja działań z zakresu budowy zintegrowanego systemu naturalnej i sztucznej retencji wodnej; stworzenie warunków do zrównoważonego wykorzystania zasobów wodnych; wzmocnienie świadomości społecznej w zakresie potrzeby retencjonowania i oszczędzania wody.

“W Programie zaproponowano działania zmierzające do zwiększania retencji zbiornikowej, korytowej, na terenach leśnych, rolniczych oraz zurbanizowanych. Wskazano także działania edukacyjne, informacyjne i promocyjne dotyczące wzmocnienia świadomości społecznej w zakresie potrzeby retencjonowania i oszczędzania wody. W efekcie realizacji zapisów PPNW nastąpić ma wzrost wielkości retencjonowanej wody, a także zwiększenie powierzchni i poprawa warunków dla ekosystemów wodnych i od wód zależnych, poprawa dostępności zasobów wodnych dla rolnictwa a także wzrost świadomości społecznej dotyczącej znaczenia retencjonowania i oszczędzania wody” – podsumowano.

19 zbiorników retencyjnych

W styczniu br. w wykazie prac legislacyjnych rządu informowano, że także w trzecim kwartale 2022 r. rząd planuje przyjąć wieloletni program gospodarowania zasobami wodnymi w Polsce, który zakłada m.in. budowę 19 zbiorników retencyjnych, co ma kosztować ok. 11 mld zł.

Polska należy do krajów o niewielkich zasobach wodnych. Zgodnie z współczynnikiem dostępności wody, na jednego mieszkańca Polski rocznie przypadka ok. 1600 m sześc. wody. Dla porównania, średnia europejska to blisko 4500 m sześc., a dla całego świata jest to 6000 m sześc. wody na mieszkańca rocznie.

W Polsce w zbiornikach retencyjnych magazynowane jest ok. 4 mld m sześc., co stanowi ok. 6,5 proc. objętości średniorocznego odpływu rzecznego. Uwzględniając warunki topograficzne, gęstość zaludnienia i stopień zagospodarowania kraju, docelowo planuje się osiągnąć retencję zbiornikową na poziomie ok. 15 proc., czyli 8,4 mld m sześc. wody.

Kategorie:

Udostępnij ten artykuł:

Komentarze (0)

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszą osobą, która to zrobi.

Dodaj komentarz

Możliwość komentowania dostępna jest tylko po zalogowaniu. Załóż konto lub zaloguj się aby móc pisać komentarze lub oceniać komentarze innych.
Reklama

envicon 2023 ad1a

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Przejdź do Woda i ścieki
css.php
Copyright © 2023