W trzecim kwartale br. rząd zamierza przyjąć strategię i polityki w zakresie rozwoju bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej Polski – wynika z piątkowego wpisu w wykazie prac legislacyjnych rządu.

W wykazie prac legislacyjnych rządu pojawił się wpis dot. projektu uchwały ws. przyjęcia strategii i polityki w zakresie rozwoju bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z zamieszczoną informacją, odpowiadać za to będzie resort klimatu i środowiska, a rząd zamierza przyjąć uchwałę w trzecim kwartale 2021 r.

Wyjaśniono, że obowiązek opracowania strategii wynika z przepisów Prawa atomowego. Zgodnie z nim taki dokument jest opracowywany nie rzadziej niż co 10 lat, a pierwsza strategia ma zostać przedstawiona do 23 września br.

Przypomniano, że do tej pory w Polsce nie funkcjonował jeden dokument określający strategię i politykę w zakresie rozwoju bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Prawo atomowe określa z kolei cele takiej strategii. Mają się w niej znaleźć: opis prawnych uwarunkowań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej; opis aktualnego stanu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej; zasady bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz kierunki działań mających na celu rozwój bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

W wykazie podkreślono, że strategia ma realizować także cele wskazane w innych strategicznych dokumentach rządowych jak np. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.); Polityka energetycznej Polski do 2040 r.; Polityka ekologiczna państwa 2030, czy Krajowy plan postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym.

“Strategia określa kierunki działań w zakresie rozwoju bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej dla pokojowych zastosowań energii jądrowej. Dodatkowo, w strategii sformułowano zasady bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, stanowiące podstawę działań nadzorczych oraz regulacyjnych w obszarze wykorzystania źródeł promieniowania jonizującego. Przyjęte w strategii zasady oraz kierunki działań mają za zadanie wspierać realizację celów zdefiniowanych w przedstawionych dokumentach strategicznych” – podkreślono w wykazie.

Dodano, że strategia będzie miała charakter programowy i jest “wyrazem zaangażowania państwa w zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej we wszystkich działaniach związanych z pokojowym wykorzystaniem technologii jądrowych oraz źródeł promieniowania jonizującego”.

Zgodnie z Polityką energetyczną Polski do 2040 w 2033 r. zostanie uruchomiony pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co dwa-trzy lata, a cały program jądrowy zakłada budowę sześciu bloków o mocy 6-9 GW. Zgodnie ze wstępnymi szacunkami w pierwszej połowie lat 40. 20-25 proc. energii elektrycznej produkowanej w Polsce będzie pochodzić z atomu.

Czytaj więcej

Skomentuj