Rząd przyjął projekt nowelizacji ustaw Prawo ochrony środowiska i o Inspekcji Handlowej. Obie zakładają walkę ze smogiem oraz uszczelnienie handlu tzw. kopciuchami.

Do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska. Zakłada on m.in., że jeśli poziomy alarmowe dla pyłów w danej strefie zostaną przekroczone, wówczas samorządy będą musiały szybciej wdrażać rozwiązania mające na celu walkę ze smogiem.

Coroczne raporty

Kontrolą tych działań zajmą się zarządy województw. Marszałkowie otrzymają też obowiązek przekazywania resortowi środowiska, do 30 marca każdego roku, raportu z wdrażanych działań.

W maju 2018 unijny Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że w latach 2007-2015 Polska nie podjęła wystarczających działań na rzecz poprawy jakości powietrza. Projekt nowelizacji to pokłosie unijnego orzecznictwa.

Wojna z „kopciuchami”

Na ochronę jakości powietrza ma wpłynąć nowelizacja ustawy o Inspekcji Handlowej przedłożona przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Zakłada ona możliwość kontroli w punktach zajmujących się sprzedażą pieców.

To z kolei pokłosie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe będących jednym z elementów rządowego programy „Czyste Powietrze”. Wprowadziło ono wymagania dla kotłów (0-500 kW). Od 1 października 2017 r. restrykcyjne wymagania dotyczą emisji tlenku węgla, organicznych związków gazowych i oraz pyłu, a także zakazu stosowania rusztu awaryjnego.

Według szacunków resortu sprzedaż pieców niespełniających wymogów to aż 20-25 proc. rynku, około 250 tys. sztuk rocznie. Teraz z handel nimi ma grozić grzywna w wysokości co najmniej 10 tys. zł.

Czytaj więcej

Skomentuj