Ponad 3 mln zł kosztowała budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dzielnicy Zwięczyca w Rzeszowie. Dodatkowo powstała też pompowania wody, która kosztowała blisko 1,7 mln zł. Z inwestycji korzystać będą mieszkańcy powstającego osiedla Carpatia.

Na terenie, na którym powstaje osiedle nie było dotychczas sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, dlatego te inwestycje musiały zostać zrealizowane od podstaw.

– Do tego konieczne było także wybudowanie pompowni, która zapewni odpowiednie ciśnienie wody dla dużego osiedla, które będzie się składać z dziewięciu budynków mieszkalnych – mówi Artur Gernand z kancelarii prezydenta Rzeszowa.

2,5 km sieci

Inwestycje zrealizowało Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie, które wybudowało tam blisko 1200 metrów sieci wodociągowej oraz ponad 1300 metrów sieci kanalizacyjnej. Sieć wodociągowa kosztowała ponad 1,8 mln zł, a kanalizacyjna blisko 1,5 mln zł. Z nowej kanalizacji już korzysta m.in. niedawno wybudowana przy ulicy Przemysłowej stacja paliw.

Nowa pompownia

Gotowa jest już również pompownia wody, która kosztowała blisko 1,7 mln zł. Dostarczy wodę do celów konsumpcyjnych dla mieszkańców osiedla Carpatia siecią wodociągową o długości 1173 metrów i średnicy 450 mm. MPWiK zapewni także wodę do celów przeciwpożarowych.

– Będzie tam pracować siedem pomp. Zostały już zainstalowane i są w stanie przepompować 576 metrów sześciennych wody na godzinę – informuje Artur Gernand.

Zaplanowano już próbny rozruch pomp. Nie odbył się jeszcze, bo MPWiK ciągle czeka na podłączenie energii elektrycznej przez PGE.

– Trwają ostanie prace porządkowe po zakończeniu budowy. Pompownia jest ogrodzona, a teren wokół niej zagospodarowany i uporządkowany – mówi Grzegorz Liszcz, zastępca kierownica działu inwestycji rzeszowskiego MPWiK.

Przyciągnąć inwestorów

Ze względu na charakter inwestycji, w uzbrojenie tej części miasta zainwestowano około 5 mln zł. Nie tylko ze względu na zaopatrzenie w wodę i odebranie ścieków z nowego osiedla.

– Bo to bardzo ważna inwestycja. To także uzbrojenie innych terenów w tej okolicy, bo sieci, by dotrzeć do osiedla, przechodzą przez inne działki podnosząc ich znaczenie i przydatność inwestycyjną. Co za tym idzie, mogą skupić na sobie większe zainteresowanie inwestorów terenami w południo-zachodniej części Rzeszowa – mówi Marek Ustrobiński, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Rzeszowie.

Czytaj więcej

Skomentuj