Samorządy wszystkich szczebli wspierają gminy poszkodowane w wyniku nawałnic. Zgodnie podkreślają, że w obliczu tragedii niesienie pomocy jest ich moralnym obowiązkiem.

Jak wynika z danych zebranych przez Serwis Samorządowy PAP, coraz więcej władz lokalnych podejmuje decyzje o udzieleniu pomocy finansowej gminom dotkniętym skutkami nawałnic.

W czwartek stołeczni radni zadecydowali o przekazaniu Chojnicom (woj. pomorskie) 762 tys. zł z budżetu miasta. Dzień wcześniej gdyński samorząd przeznaczył 500 tys. zł dla poszkodowanych mieszkańców z gminy Dziemiany (woj. pomorskie).

– Przekazanie miejskich środków na rzecz poszkodowanych na Kaszubach czy w rejonie Borów Tucholskich jest, można powiedzieć, naszym obowiązkiem – stwierdził prezydent miasta Wojciech Szczurek.

Pomorskim samorządom poszkodowanym w efekcie gwałtownych burz pomogą również Gdańsk, Sopot i Rybnik, które przekażą odpowiednio 1 mln zł i po 100 tys. zł. Częstochowa i Czerwionka-Leszczyn przeznaczą dla gmin z Pomorza 50 tys. zł oraz 20 tys. zł. Białystok wspomoże kwotą 200 tys. zł gminę Czersk. Ponadto władze miasta przekażą 100 tys. zł do Sośna (woj. kujawsko-pomorskie). Taką samą pomoc gmina otrzyma od Łomży.

Z inicjatywą pomocy najbardziej poszkodowanym mieszkańcom Szubina (woj. kujawsko-pomorskie) wystąpił prezydent Jaworzna Paweł Silbert. Zgodnie z jego propozycją do gminy ma trafić 50 tys. zł. Z kolei powiat poznański przeznaczy 200 tys. zł dla powiatu kartuskiego.

Także samorządy wojewódzkie przekazują pomoc zniszczonym gminom. Jak poinformował marszałek woj. mazowieckiego Adam Struzik, sejmik województwa przeznaczył na ten cel 1 mln 320 tys. zł. Po 330 tys. zł trafi do Staroźrebów (woj. mazowieckie), Sośna (woj. kujawsko-pomorskie), Lipuszy i Dziemian (woj. pomorskie).

– W obliczu takich tragedii, każdy samorząd powinien czuć, że może liczyć na pomoc i wsparcie. Stąd nasza decyzja. To trudny czas dla mieszkańców i samorządowców. Musimy być solidarni – zaznaczył Struzik.

Przeszło 2 mln zł na usuwanie szkód w związku z nawałnicą przekaże samorząd woj. pomorskiego. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na odtworzenie konstrukcji dróg zniszczonych przez upadające drzewa oraz odtworzenie zniszczonych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, tj. oznakowania pionowego barier energochłonnych oraz poręczy mostowych.

Decyzję o przekazaniu 150 tys. zł na rzecz trzech gmin z woj. pomorskiego poszkodowanych w czasie ostatniej wichury podjął jednomyślnie sejmik województwa łódzkiego.

– Pieniądze trafią do Brusów, Chojnic i Czerska. Gminy na pomoc w usuwaniu skutków nawałnicy dostaną po 50 tys. zł – poinformował Jacek Grabarski z Wydziału Informacji i Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Radni sejmiku woj. podlaskiego zadecydowali o przeznaczeniu 200 tys. na pomoc ofiarom nawałnic. Woj. śląskie przekaże im 500 tys. zł, woj. warmińsko-mazurskie – 250 tys. zł, a woj. małopolskie – 150 tys. zł.

Województwo lubelskie ofiaruje 150 tys. zł gminom: Lipusz, Sulęczyno i Dziemiany. W ocenie marszałka woj. lubelskiego Sławomira Sosnowskiego „nie jest to wielka kwota (…), ale ważny jest gest i pokazanie, że samorządy powinny się wspierać, reagować na takie kataklizmy i pomagać mieszkańcom”.

Marszałek woj. kujawsko-pomorskiego przeznaczył poprzez Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Salutaris 1 mln zł na pomoc poszkodowanym. Dodatkowo samorząd województwa przekazał dla strażaków z terenu Powiatu Żnińskiego 5 pił łańcuchowych o dużej mocy na potrzeby usuwania szkód.

Uchwały w sprawie wsparcia poszkodowanych gmin nie przyjęły jeszcze m.in. samorządy województw lubuskiego i zachodniopomorskiego. Pierwszy z nich chce przekazać 100 tys. zł z rezerwy celowej budżetu gminie Sulęczyno, drugi planuje wesprzeć pomorskie gminy kwotą 150 tys. zł. Ostateczne decyzje w tej sprawie zapadną podczas najbliższych sesji sejmików województw, zaplanowanych na wrzesień.

– Przyzwoitość nakazuje, by w tak trudnych momentach zachować się solidarnie. Gdy żywioł staje się silniejszy od ludzi, gdy pochłania dorobek ich życia i nie do poznania zmienia najbliższe środowisko, musi się w nas budzić pragnienie niesienia pomocy. To moralny obowiązek każdego człowieka. Samorządowcy nie raz udowodnili, że wzajemnie się wspierają w kryzysach, że mogą na siebie liczyć – powiedział marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Źródło: PAP

Czytaj więcej

Skomentuj