Opolskie samorządy wprowadzają kolejne zmiany w funkcjonowaniu związane z epidemią koronawirusa. W Namysłowie zawieszono działalność płatnej strefy parkowania, brzeski PKS zawiesza część kursów, a Opole chce zwolnić rodziców z opłat za żłobki.

Z powodu panującej epidemii koronawirusa opolskie samorządy wprowadzają kolejne zmiany w funkcjonowaniu. Jak poinformował burmistrz Namysłowa Bartłomiej Stawiarski, zawieszono działalność płatnej strefy parkowania. Brzeski PKS zawiesił część połączeń, tłumacząc ten fakt troską o bezpieczeństwo pasażerów i pracowników oraz zmniejszoną liczbą podróżnych.

Na obrady najbliższej sesji rady miasta Opole trafi projekt zarządu dotyczący zwolnienia z opłat za pobyt dziecka w publicznych żłobkach.

Nadchodzące szkolenia on-line:

“Gotowy jest projekt uchwały, który zwalnia rodziców z obowiązku opłaty za pobyt dziecka w czasie, gdy zawieszona jest działalność żłobka ze względu na zagrożenie zakażeniem koronawirusem. Do tej pory opłata stała obejmowała cały miesiąc bez względu na frekwencję dziecka w placówce, odliczane były jedynie kwoty posiłków. Nowe regulacje dają możliwość odliczenia pełnej kwoty – posiłków i opłaty stałej, proporcjonalnie do dni zawieszenia pracy jednostki. Nowe regulacje zostaną przedstawione do akceptacji radnym. W projekcie uwzględniono wejście w życie tego przepisu od dnia 12 marca 2020 roku, czyli od dnia zamknięcia żłobków” – powiedział Dariusz Król z biura prasowego urzędu miasta Opole.

Jak zaznacza Król, regulacje dotyczą żłobków publicznych, niepubliczne jednostki decyzje o ewentualnych zwolnieniach z opłat podejmują indywidualnie.

Czytaj więcej

Skomentuj