Nowe sieci przesyłowe ścieków sanitarnych uruchomiono 29 września br. w Jarocinie (wielkopolska). Wybudowano sieć przesyłową ścieków z firmy „Kotlin” do Oczyszczalni ścieków Cielcza. Długość kolektora wyniosła 4,4 km. Ponadto wykonano też sześć przykanalików oraz trzy przepompownie ścieków. Wartość tej inwestycji wyniosła 924 tys. zł, w tym WFOŚiGW dofinansował to przedsięwzięcie w wysokości 600 tys. zł. Kolejna budowa kanalizacji sanitarnej objęła miejscowości Annopol, Bachorze, Tarce i Potarzyca w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych o wartości ponad 8 mln zł (NFOŚiGW dofinansował kwotą 6 mln zł, a z WFOŚiGW przeznaczono 334 tys. zł) Modernizacja systemu oczyszczania ścieków objęła też dwa etapy budowy kolektora Witaszyce – Jarocin i modernizację Oczyszczalni Ścieków Cielcza o wartości 3,4 mln zł. (Z NFOŚiGW przeznaczono 2,6 mln zł a z WFOŚiGW 122 tys. zł). W ramach tych prac powstał kolektor o długości 4,8 km oraz przeprowadzono modernizację przepompowni i dwóch bloków oczyszczających. Wykonawcą wszystkich inwestycji w Jarocinie jest tamtejsze Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj