W Płocku do właścicieli nieruchomości niewyposażonych w kanalizację sanitarną trafiła ankieta przygotowana przez urząd miasta. Mieszkańcy muszą odpowiedzieć na zawarte w niej pytania, dotyczące m.in. zużycia wody, umów na wywóz nieczystości i rachunków z ostatniego roku za tę usługę, a następnie dostarczyć wypełnioną ankietę z powrotem do magistratu. Dzięki zebranym informacjom w urzędzie zostanie uaktualniona baza danych dotycząca ilości zbiorników bezodpływowych na terenie miasta. Wykaz ten posłuży do opracowania planów rozwoju sieci kanalizacyjnej.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj