1 / 2

Budowa ścieżki rowerowej z Głogowa do Kotli to inwestycja, na którą mieszkańcy aż trzech gmin długo czekali. Tymczasem jeszcze tylko dwa tygodnie Urząd Miejski w Głogowie czeka na oferty do przetargu na budowę międzygminnej drogi rowerowej – zadanie nr 2, w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Zadanie realizowane będzie w ramach projektu pn. “Ochrona i udostępnianie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru” i jest dofinasowane z Urzędu Marszałkowskiego.

Budowa ścieżki rowerowej

– Dofinansowanie to 9.416.822,72 złotych. Koszt całej inwestycji to ponad 22 mln złotych. Wkład miasta Głogowa to 13.350.451,67 złotych, w tym dotacja z Gminy Kotla 1 milion i z Gminy Głogów 500.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na remont budynku Neptun wraz z nabrzeżem przyległym oraz na budowę ścieżki rowerowej do Kulowa przez Gminę Głogów i Gminę Kotla. Ta ścieżka dla rowerzystów będzie wynosić ponad 25 km – mówi Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa.

Łączna długości szlaku zaplanowanego do zaprojektowania i wybudowania wyniesie ok. 25,26 km, w tym na terenie poszczególnych gmin uczestniczących w projekcie:
1) Gmina Miejska Głogów – ok. 1,9 km
2) Gmina Głogów – ok. 5,06 km
3) Gmina Kotla – ok. 18,30 km

Przedmiot zamówienia

Zakres prac obejmuje: wytyczenie szlaku rowerowego, budowę ścieżki i drogi rowerowej oraz wykonanie przystanków dla rowerzystów, zakup i montaż ławek, wiat spoczynkowych i oświetlenia. Ścieżka będzie oświetlona lub doświetlona w miejscach spoczynku rowerzystów, a na przystankach rowerowych staną wiaty. Na wszystkich przystankach będą stojaki dla rowerów oraz stacje napraw.

Trasa przebiegać będzie częściowo po śladzie nieistniejącej już linii kolejowej, po dawnym nasypie kolejowym. Wykonanie całego przedmiotu zadania zaplanowano w terminie 15 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy lecz nie później niż do dnia 17.08.2023 r. wraz uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na użytkowanie.

Data otwarcia ofert: 25 kwietnia 2022.

Czytaj więcej

Skomentuj