Nowe torowisko w Bytomiu oraz kompleksowe remonty na 12 kolejnych trasach. Spółka Tramwaje Śląskie otrzyma 98 mln zł na realizację drugiego etapu projektu modernizacji infrastruktury. Wartość inwestycji została oszacowana na 186 mln zł.

Prace w tym etapie mają się zakończyć w 2020 r. W ich ramach prowadzone będą remonty na 23 km tras. Powstanie nowe torowisko w Bytomiu (na ul. Powstańców Warszawskich). W Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach oraz Zabrzu wyremontowane zostaną istniejące torowiska, a perony dostosowanie zostaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

– Nadal mamy bardzo wiele do zrobienia, by znacząco poprawić stan infrastruktury tramwajowej w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Cieszymy się, że nasze plany zyskały aprobatę ministerstwa i instytucji unijnych, i uzyskaliśmy potężny finansowy zastrzyk, bez którego nie bylibyśmy w stanie realizować tak dużego projektu – podkreśla prezes zarządu spółki Tramwaje Śląskie Bolesław Knapik.

Kompleksowy remont

Pierwszy etap rozłożonego na kilka lat przedsięwzięcia realizowanego przez spółkę obejmuje zasięgiem 42 km tras w 10 miastach: Będzin, Bytom, Chorzów, Dąbrowę Górniczą, Katowice, Mysłowice, Rudę Śląską, Sosnowiec, Świętochłowice i Zabrze oraz realizację 26 zadań. Zdecydowana większość dotyczy przebudowy istniejącej infrastruktury,  a dwa – budowy nowych torowisk: w Sosnowcu, w dzielnicy Zagórze – od pętli tramwajowej do ronda Jana Pawła II oraz w Katowicach – wzdłuż ul. Grundmanna. Tramwaje Śląskie planują też zakup 45 nowych tramwajów. Wartość pierwszego etapu projektu to niemal 767 mln zł. Unijne dofinansowanie wyniosło ponad 393 mln. Umowa została podpisana w grudniu 2017 r.

W ramach planowanego trzeciego etapu projektu Tramwaje Śląskie chcą wybudować nowe torowisko o długości 4,75 km mające ułatwić komunikację południowych dzielnic Katowic z centrum miasta i z całą metropolią. W dzielnicy Kostuchna ma powstać centrum przesiadkowe. Wartość tego projektu to ponad 135 mln zł przy unijnym dofinansowaniu na poziomie 72 mln zł. Wniosek śląskiej spółki przechodzi właśnie ocenę.

Unijne środki

Jak dotąd – oprócz spółki Tramwaje Śląskie – środki z ramach POIiŚ na dofinansowanie komunikacji zbiorowej na Śląsku otrzymały m.in. Miasto Tychy – 100 mln zł z przeznaczeniem na zakup autobusów niskoemisyjnych oraz trolejbusów; Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Katowicach – 37,5 mln zł na zakup autobusów niskoemisyjnych; Miasto Katowice – 34,6 mln zł na budowę węzła przesiadkowego „Sądowa”. 30,6 mln zł trafiło do Jaworzna, które kupi autobusy elektryczne; 29,3 mln zł powędrowało do budżetu Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Gliwicach na zakup autobusów niskoemisyjnych, a 26,4 mln zł do KZK GOP na rozbudowę Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.

W sumie z puli UE na POIiŚ 2014-20202 wynoszącej 113,6 mld zł część została lub zostanie przeznaczone m.in. na transport, ochronę środowiska i energetykę. W ramach dotychczas podpisanych umów w województwie śląskim realizowanych jest 239 inwestycji z dofinansowaniem POIiŚ. Ich wartość to około 14,4 mld zł, przy dofinansowaniu unijnym w wysokości 7,6 mld zł.

Na dofinansowanie komunikacji zbiorowej na Śląsku w programie przeznaczono około 820 mln zł. Do wzięcia pozostało około 70 mln zł.

Czytaj więcej

Skomentuj