Sosnowiecki samorząd rozpoczyna przebudowę jednego z największych przejść podziemnych – chodzi o przejście pod rondem Zagłębia Dąbrowskiego, znanym też jako rondo Edwarda Gierka. To ostatnia taka inwestycja w ramach wartego ponad 25 mln zł unijnego projektu komunikacyjnego.

Jak poinformował 14 kwietnia rzecznik sosnowieckiego samorządu Rafał Łysy, miasto podpisało umowę z wykonawcą prac pod rondem – firmą Ambet stojącą na czele konsorcjum, które w czwartym przetargu na te roboty zaoferowało cenę 6,2 mln zł. W poprzednich postępowaniach niektóre ceny przekraczały 9 mln zł. Prace przewidziano na 14 miesięcy.

W ramach wykonywanych prac przy przebudowie przejścia podziemnego ma być utworzony również mały węzeł przesiadkowy. Zaplanowano tez wykonanie nowych posadzek w tunelu i schodów z zadaszeniami, montaż platform dla osób z niepełnosprawnościami, kamer i głośników oraz zatoki autobusowej przy istniejącej już stacji roweru miejskiego. Całość kolorystycznie ma nawiązywać do barw Zagłębia Dąbrowskiego.

Podobnie, jak w przypadku modernizacji innych przejść, również do tego ronda dobudowane zostaną fragmenty dróg rowerowych. W tym przypadku będą to odcinki wzdłuż ul. 1 Maja do ul. Małachowskiego oraz od ul. 1 Maja przez ul. Ostrogórską (wraz z przebudową chodnika). To zapewni rowerzystom dojazd od strony ul. 1 Maja do centrum miasta.

Sosnowieckie przejścia podziemne są modernizowane od kilku lat – dotychczas przeprowadzono inwestycje o łącznej wartości niemal 40 mln zł. Do większości tych prac miasto dostało dofinansowania w konkursach dot. transportu niskoemisyjnego, rozdysponowujących środki w ramach tzw. Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych (ZIT – to instrument Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego, w którym w znacznej mierze o podziale dostępnych środków decydują samorządy lokalne).

Dotąd, w pierwszym etapie unijnego projektu modernizacji infrastruktury transportowej, Sosnowiec – w ramach szacowanego na 67 mln zł projektu (przy dotacji na poziomie około 56 mln zł) – przebudował ul. 3 Maja w ścisłym centrum (wraz z wytyczeniem buspasów), wyremontował siedem przejść podziemnych, a także zbudował ponad 20 km dróg rowerowych i uruchomił zalążek sieci wypożyczalni rowerów.

Dzięki otrzymanemu pod koniec 2018 r. kolejnemu dofinansowaniu, w projekcie szacowanym na 26,5 mln zł miasto remontuje pięć kolejnych przejść podziemnych, buduje 13 stacji rowerowych i kilka kilometrów dróg rowerowych.

Czytaj więcej

Skomentuj