Po naprawie jednego z rekuperatorów wznowiono spalanie osadów na jednej z dwóch linii technologicznych spalarni. Linia ta spala dziennie ok. 85 proc. osadów ściekowych z oczyszczalni „Czajka”.

Na stronie spółki czytamy: „W związku z nieprzystąpieniem przez firmę Veolia Water Technologies (lidera konsorcjum firm, które zaprojektowały i wybudowały spalarnię) w ramach gwarancji do naprawy rekuperatorów – aby dochować należytej staranności – MPWiK S.A. zleciła niezależnym ekspertom wykonanie ekspertyzy technicznej. Jej celem było, po pierwsze – określenie przyczyn awarii rekuperatorów, a po drugie – sprawdzenie, czy przynajmniej jedno z urządzeń nadaje się do naprawy. Wyniki analizy wskazały na możliwość realizacji naprawy rekuperatora nr 1, która pozwoliła na jego bezpieczne uruchomienie. Prace te zlecono specjalistycznej firmie”.

Usuwanie awarii rekuperatorów, czyli wymienników ciepła o wysokości ponad 5,6 metra i łącznej wadze około 20 t każdy, zamontowanych na obu liniach, odbywa się dwutorowo. W pierwszej kolejności naprawiono rekuperator nr 1, co umożliwiło uruchomienie jednej linii technologicznej – oznacza to przywrócenie jej pełnej funkcjonalności, czyli spalanie większości osadów powstających w oczyszczalni ścieków „Czajka”.

Naprawa polegała na wymianie uszkodzonych elementów rekuperatora, przede wszystkim zewnętrznego płaszcza oraz wybranych elementów wewnętrznych urządzenia. Roboty prowadzono 24 godziny na dobę, 6 dni w tygodniu. Wymieniono uszkodzone elementy stalowe, wykonano m.in. nową izolację termiczną urządzenia, zamontowane zostały dodatkowe czujniki temperatury i wymieniono kompensatory.

Jak spala się osady

Osady ściekowe są spalane w specjalnym piecu, w którym znajduje się złoże piaskowe o grubości 1 metra. Warstwa piasku utrzymywana jest w ciągłym ruchu za pomocą powietrza, które wprowadzane jest do pieca.

Temperatura w piecu wynosi od 850°C do 900°C. Powstająca w procesie energia jest odzyskiwana i wykorzystywana do produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Ostatnim etapem procesu jest trójstopniowy system oczyszczania spalin zapewniający usunięcie zanieczyszczeń z gazów spalinowych przed wprowadzeniem ich do atmosfery.

 

Przetarg trwa

Drugim etapem prac naprawczych będzie wykonanie naprawy docelowej rekuperatorów, która wiąże się z zaprojektowaniem, produkcją i montażem dwóch nowych urządzeń, po jednym dla każdej z linii spalania.

Obecnie prowadzane jest postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy tych prac – otwarcie ofert wyznaczono na 20 grudnia 2019 r. Od tego czasu potrzeba będzie ok. roku do końca prac. W tym czasie będzie funkcjonowała uruchomiona właśnie spalarnia.

Osady ściekowe – dlaczego mamy z nimi problem [WYWIAD]

Czytaj więcej

3 Komentarze

Skomentuj