1 / 5

Oficjalnie zakończono budowę stacji uzdatniania wody w Chotomowie w gm. Jabłonna. Inwestycja była częścią ogromnego projektu rozbudowy systemu wod-kan, realizowanego na terenie Chotomowa, Dąbrowy Chotomowskiej i Jabłonny. Jego wartość sięga 68 mln zł.

Inwestycja budowy systemu wod-kan w gminie to największe i najdroższe w historii przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy Jabłonna. Jednym z elementów tej inwestycji było zbudowanie i uruchomienie Stacji Uzdatniania Wody w Chotomowie.

Budowa SUW kosztowała ponad 4,7 mln zł. Natomiast dofinansowanie w ramach projektu „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I”, ze środków Funduszu Spójności wyniosło ponad 3,2 mln zł.

Proces uzdatniania krok po kroku

Stacja, składająca się z budynku technologicznego oraz zbiornika wyrównawczego wody uzdatnionej, oddana została do użytku już w kwietniu 2019 r. Do czasu oficjalnego otwarcia działała z niepełną wydajnością z uwagi na konieczność wyregulowania procesu produkcyjnego wody.

Woda surowa pobierana jest z ujęć wody, które znajdują się na terenie obiektu. Następnie tłoczona jest na aerator gdzie odbywa się proces napowietrzenia, zwiększenia zawartości tlenu i usuwania dwutlenku węgla, siarkowodoru, a także azotu amonowego. Po napowietrzeniu w aeratorze woda kierowana jest na dwu-stopniowy proces filtracji. Filtry wypełnione złożem wielowarstwowym płukane są powietrzem i wodą uzdatnioną. Po filtracji do wody dodawany jest podchloryn sodu przy użyciu pompy dozującej. Uzdatniona woda gromadzona jest w dwukomorowym zbiorniku retencyjnym o pojemności czynnej około 500 m³. Stąd woda kierowana jest do sieci wodociągowej przez zestaw pięciu pomp.

Rozbudowa sieci wod-kan

Chotomowska stacja jest częścią projektu budowy systemu wodociągowo-kanalizacyjnego realizowanego przez Urząd Gminy Jabłonna w latach 2015–2022. Dzięki niemu mieszkańcy Chotomowa, Dąbrowy Chotomowskiej i części wsi Jabłonna będą mogli korzystać z sieci wod-kan. Cała inwestycja została podzielona na 23 zadania, z czego 19 to budowa samej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

Przed rozpoczęciem realizacji inwestycji długość sieci kanalizacyjnej wynosiła na terenie gminy Jabłona 2,5 km, a sieci kanalizacji sanitarnej 18,5 km. W roku 2022, czyli z zakończeniem tego projektu długość sieci wodociągowej ma wynosić 36,7 km, a sieci kanalizacyjnej 53,2 km.

Realizacja projektu została wsparta dofinansowaniem ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w wysokości ponad 35 mln zł. Szacowana wartość całego przedsięwzięcia ma wynosić blisko 68 mln zł.

Dyskusje o nowoczesnych systemach wod-kan

Uroczyste otwarcie stacji uzdatniania wody w Chotomowie miało miejsce w połowie października. Połączone było z konferencją dotyczącą budowy nowoczesnych systemów gospodarki wodno-ściekowej w Polsce.

Eksperci zgromadzeni w Pałacu w Jabłonnie omówili m.in. aspekty zdrowotne wody wodociągowej z uwzględnieniem twardości wody, alternatywne naturalne sposoby rozwiązywania gospodarki ściekowej i oczyszczania wody na obszarach nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej a także zagrożenia, jakie obecnie występują w środowisku naturalnym naszej planety i to jak ważna jest woda.

Warto zwrócić uwagę na aspekt społeczny budowy infrastruktury wodociągowo-ściekowej. Temat ten podjęła dr Jadwiga Zimpel z Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, która zobrazowała więzi nawiązujące się między mieszkańcami dzięki budowie sieci wod-kan w danej miejscowości.

Czytaj więcej

Skomentuj