Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie obchodzi jubileusz 100-lecia działalności. Za datę powstania przedsiębiorstwa uznaje się 19 listopada 1906 r. Dzisiaj krakowskie MPO uznawane jest za największą i najnowocześniejszą firmę branży usług komunalnych w regionie. Oprócz Krakowa obsługuje ok. 30 gmin ościennych. Jego podstawowa działalność obejmuje m.in. wywóz odpadów stałych w różnej wielkości pojemnikach i różnorodnych systemach, wywóz odpadów płynnych, zimowe oraz letnie oczyszczanie dróg, placów i chodników, odbiór odpadów segregowanych. Przedsiębiorstwo posiada nowoczesne składowisko opadów komunalnych oraz kompostownię i sortownię. Dziennie spółka wywozi na składowisko ok. 600 ton odpadów komunalnych z terenu Krakowa.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj