Inwestycja będzie zrealizowana w tzw. dzielnicy śródmiejskiej. Do realizacji projektu 3,3 mln zł dołoży Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Wody opadowe 750 x 300

Umowę na dofinansowanie inwestycji podpisali we wtorek w Świnoujściu marszałek województwa Olgierd Geblewicz i prezydent miasta Janusz Żmurkiewicz.

Inwestycja ma przede wszystkim zabezpieczyć Świnoujście przed ewentualnymi niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi – zalaniami i podtopieniami. Istniejąca infrastruktura pochodzi z różnych okresów, niektóre elementy pochodzą nawet z czasów przedwojennych.

Projekt przewiduje m.in. budowę kanału zbiorczego w nabrzeżu ul. Władysława IV (od kanału w ul. Konstytucji 3 Maja poprzez kanał w ul. Piłsudskiego i Monte Cassino), a także modernizację odwodnienia ul. Markiewicza. Koszt działań to ponad 10,8 mln zł. Dofinansowanie ze środków RPO WZ sięgnie kwoty niemal 3,3 mln zł. Prace obejmą 1,5 km sieci deszczowej. Całość podjętych działań ma zakończyć się najpóźniej w maju 2019 roku.

– Trwają wielkie zmiany nad morzem. To przede wszystkim zmiany infrastrukturalne związane z transportem, turystyką, rekreacją, ale także ochroną środowiska. Cieszę się, że Świnoujście sięga po rozwiązania, które podwyższają komfort życia mieszkańców i sprawiają, że turyści są zadowoleni z gościny nad Bałtykiem – powiedział marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Czytaj więcej

Skomentuj