Na magistrali wodociągowej w Szczecinie zamontowano turbiny wodne, dzięki którym produkowany będzie prąd elektryczny. Obecnie trwają próby techniczne instalacji.

Turbina prądotwórcza zainstalowana w Zakładzie Produkcji Wody „Pomorzany” jest częścią projektu, którego realizację rozpoczęto jeszcze w 2017 r. Urządzenie umieszczone zostało w rurociągu dostarczającym wodę z ujęcia na jeziorze Miedwie. Różnica poziomów pomiędzy Miedwiem a zakładem na Pomorzanach wynosi przeszło 30 metrów, produkcja energii elektrycznej odbywa się więc z wykorzystaniem spadku grawitacyjnego wody w rurociągu. Na Pomorzanach zainstalowano turbinę wodną Francisa, o mocy do ok. 140 kW. Jej zdolność produkcyjna w ciągu roku może dochodzić do ok. 1000 MWh.

Jak poinformował rzecznik prasowy ZWIK Szczecin – instalacja jest obecnie na etapie prób technicznych. Przedsiębiorstwo przewiduje, że w połowie lipca może zacząć produkować prąd.

Szczecin wśród pionierów

Podobną instalację zamontowano dwa lata temu na rurociągu kanalizacji deszczowej w Portland. Zainstalowane tam turbiny rocznie produkują ok. 900 mWh, co oznacza energię dla około 100 amerykańskich domów. W obydwu przypadkach (w Szczecinie i w Portland) wykorzystano ten sam mechanizm działania – turbiny nie są zasilane wodą z rzeki ale tą, która płynie siecią wodociągowo-kanalizacyjną.

W Portland produkują energię w kanalizacji

Potencjał energii przepływu ścieków zauważyło również MPWiK w Krakowie. W ramach realizowanego od 2015 r. projektu badawczo-rozwojowego „Energetycznie pasywna oczyszczalnia ścieków” przedsiębiorstwo uruchomiło w oczyszczalni ścieków Płaszów turbinę wodną. Turbina uruchomiona w 2016 r. wykorzystuje potencjał odpływających z zakładu ścieków oczyszczonych dostarczając energię elektryczną do sieci wewnętrznej oczyszczalni.

OZE nie do dziś

Montaż turbin wodnych nie jest pierwszym projektem szczecińskiego zakładu wodociągowego wykorzystującego odnawialne źródła energii. Działania w tym zakresie podjęto już na etapie planowania budowy oczyszczalni Pomorzany a także modernizacji oczyszczalni Zdroje. Przewidziano, że w obu tych miejscach energia elektryczna pozyskiwana będzie z biogazu, który jest produktem fermentacji osadów w oczyszczalniach ścieków. W tym celu w oczyszczalni Pomorzany zbudowano trzy generatory o mocy 350 kW, a w oczyszczalni Zdroje jeden generator o mocy 200 kW. Ich uruchomienie nastąpiło w roku 2010. Dzięki takiemu rozwiązaniu połowę zapotrzebowania na energię elektryczną oczyszczalnie czerpią ze spalania biogazu.

W czerwcu 2015 uruchomiono farmę fotowoltaiczną o mocy 1,45 MW w Zakładzie Produkcji Wody „Miedwie”, a we wrześniu tego samego roku farmy słonecznej o mocy 0,5 MW na terenie pompowni w Żelewie. Produkowana tu energia elektryczna zaspokaja ok. 24 proc. zapotrzebowania ZPW „Miedwie” na energię.

Kolejna farma fotowoltaiczna powstała na terenie Zakładu Produkcji Wody „Pilchowo”. Energia produkowana w instalacji oddanej do użytku w 2018 r., przeznaczona jest w całości na potrzeby znajdującego się tu zakładu produkcji wody.

Czytaj więcej

2 Komentarze

Skomentuj