Co wprowadziła tarcza antykryzysowa 2.0? Jak z niej skorzystać i zdobyć pieniądze dla firmy? Te i inne informacje można uzyskać ze szkolenia dostępnego on-line. Nie zresztą jedynego, bo do pobrania są także webinaria z zakresu BDO i BHP. W sumie to kilkanaście godzin eksperckiej, praktycznej wiedzy.

Przedstawiciele kancelarii Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. omówili nowe możliwości funkcjonowania organów spółek komunalnych i rad gmin, podejmowania przez nie zdalnie decyzji i ich dokumentowania. Analizowali nowe obowiązki, które nałożono na zamawiających i wykonawców w zamówieniach publicznych.

Najważniejsze zagadnienia

Wśród głównych tematów webinarium znalazły się także Prawo pracy i rozwiązania tarczy antykryzysowej wspierające pracodawców, doświadczenia rad nadzorczych i zgromadzeń wspólników spółek komunalnych w trybie zdalnym, wpływ epidemii na realizację umów o zamówienie publiczne czy realizacja umów cywilnoprawnych w czasie pandemii koronawirusa.

Do tego doszły zagrożenia koronawirusem na działanie organów władzy publicznej, terminy procesowe, sądowe i administracyjne opis funkcjonowania gospodarki odpadami w czasie pandemii oraz regulacje branżowe dla sektora wodociągowo-kanalizacyjnego przewidziane w tarczach antykryzysowych.

Webinarium o tarczy 2.0 – KUP DOSTĘP

Dostęp do webinarium to także dwa szczegółowe pisemne opracowania zawierające omówienie najważniejszych instytucji tarczy 2.0. dla spółek komunalnych i odrębne dla jednostek samorządu terytorialnego (gmin). To bardzo obszerne i szczegółowe dokumenty (każdy liczy kilkadziesiąt stron), które mogą być pomocne w rozwiązywaniu problemów, stanowić interpretacje nowych przepisów oraz ułatwić możliwość uzyskania publicznego wsparcia.

Szkolenie – wraz z prezentacjami dostępne jest w sklepie Abrys.

BHP i BDO

Webinarium dotyczące Tarczy 2.0 nie było jedynym zorganizowanym przez Abrys. W kwietniu odbyły się m.in. szkolenia „BDO a odpowiedzialność zarządu”. Jego uczestnicy poznali m.in. obowiązki spoczywające na firmach i zarządzających, związane nie tylko z elektroniczną ewidencją odpadów. To webinarium również dostępne jest w sklepie Abrys. To kilka godzin praktycznej wiedzy o tym, jakie obowiązku z zakresu BDO powierzać pracownikom, w jakie narzędzia ich wyposażyć, jakie zadania zlecać na zewnątrz, jak konstruować umowy outsourcingu, by BDO było jak najmniej uciążliwe, a przy tym skutecznie realizowane.

Jednym z najważniejszych zagadnień dla branży gospodarki odpadami na początku pandemii był sposób zabezpieczenia pracowników. Bez niego istniało niebezpieczeństwo, że firmy przestaną odbierać odpady, a instalacje przestaną je przetwarzać.

Stąd pomysł na webinarium „BHP w gospodarce odpadami w czasie epidemii koronawirusa”, którego uczestnicy poznali m.in. prawa i obowiązki pracodawcy w dobie epidemii. Dowiedzieli się też jak zabezpieczyć pracowników przed zakażeniem i jak zmotywować ich do pracy, a także jak działać w przypadku podejrzenia zakażenia pracowników. Poznali także zasady bezpieczeństwa w odbiorze i transporcie odpadów oraz wiedzę o sposobie odbioru odpadów z miejsc dotkniętych kwarantanną.

Czytaj więcej

Skomentuj