Doświadczenia z funkcjonowania instalacji termicznego przekształcania odpadów i odbiór społeczny tego typu zakładów będzie jednym z tematów konferencji “Termiczne przekształcanie odpadów”, która rozpocznie się we wtorek, 29 stycznia w Rzeszowie. Uczestnicy konferencji będą rozmawiać o problemach związanych z rozwojem i budową nowych instalacji termicznego przekształcania w Polsce.

Branża energetyczna i ciepłownicza z nadzieją przyjęły deklaracje Ministerstwa Energii, które chce ułatwić i poszerzyć w Polsce możliwość wykorzystywania odpadów do produkcji energii.

ME widzi szansę na energetyczne i ekonomiczne wykorzystanie odpadów. Zapis o możliwości pozyskiwania energii z odpadów, jako ważnym składniku miksu energetycznego, pojawił się w opublikowanym pod koniec roku dokumencie dotyczącym Polityki energetycznej Polski (PEP) 2040. Za tymi zapisami mają pójść kolejne akty prawne, która mają być poddane pod dyskusję parlamentarną pod koniec tego roku.

Spalanie frakcji wysokokalorycznej

Spalanie odpadów ma być sposobem na zagospodarowanie wysokokalorycznej frakcji resztkowej odpadów komunalnych, których nie można przetworzyć. Takie odpady stanowią ok. 1/3 spośród 12 mln ton odpadów powstających w Polsce w ciągu roku. Przepisy nie mówią jak je zagospodarować, a kłopotliwych odpadów z roku na rok jest coraz więcej.

Eksperci energetyczni uważają, że wykorzystanie frakcji resztkowej jako paliwa w elektrowniach i elektrociepłowniach to właściwe wykorzystanie potencjału energetycznego i wpisuje się założenia programowe gospodarki obiegu zamkniętego.

M.in. te zagadnienia będą tematem organizowanej przez Abrys konferencji “Termiczne przekształcanie odpadów”, która w dniach 29-31 stycznia odbędzie się w Rzeszowie. Uczestnicy będą rozmawiać o aspektach prawnych i ekonomicznych termicznego przekształcania odpadów komunalnych, a także o technologiach umożliwiających takie wykorzystanie odpadów, jak również o nowych instalacjach i nowych wymaganiach dla procesów termicznego przekształcania odpadów.

Dr hab. inż. Tadeusz Pająk, prof. AGH skomentuje konsekwencje zakazu spalania zmieszanych odpadów komunalnych, Szymon Cegielski z SUEZ Polska omówi przygotowania do budowy nowoczesnej ciepłowniczej instalacji wykorzystującej paliwo RDF w Olsztynie. Inni zaproszeni eksperci przedstawią spostrzeżenia z kilku lat
eksploatacji instalacji termicznego przekształcania odpadów, omówią
procedury monitoringu zanieczyszczeń powietrza, przedstawią kwestię emisji
dioksyn przy spalaniu, zaprezentują dostępne technologie dla ITPOK-ów, zajmą się też problemami wysokospecjalistycznymi m.in. czyszczeniem i korozją kotłów czy wykorzystaniem żużli i popiołów.

Kiedy “zielone światło”?

Największe oczekiwania są zapewne związane z wystąpieniem przedstawiciela Ministerstwa Energii, który powie na jakim etapie są prace nad prawodawstwem umożliwiającym szersze stosowanie w Polsce energii z odpadów, szczególnie w małych, lokalnych elektrowniach i elektrociepłowniach. Jak się dowiedzieliśmy w ME, szerokie uruchomienie tego programu wymaga zmiany prawa, na pewno co najmniej dwóch ustaw: prawo energetyczne i ustawy o odpadach. Ministerstwo przygotowuje zmiany przepisów, ale proces legislacyjny trwa, zatem realnie można się spodziewać, że prace legislacyjne ruszą jesienią tego roku.

– Niezależnie od tych prac będziemy cały czas wspierać lokalne rozwiązania, próbując uruchomić pojedyncze projekty i traktując je jako wzorcowe – zapowiedziało Ministerstwo Energii.

Zwieńczeniem konferencji będzie zwiedzanie Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w Elektrociepłowni Rzeszów.

Konferencja „Termiczne przekształcanie odpadów”, od lat organizowana przez Abrys, jest największym spotkaniem środowisk zainteresowanych tym zagadnieniem w Polsce.

Czytaj więcej

Skomentuj