Gdyńscy urzędnicy, aby przybliżyć mieszkańcom tematykę rewitalizacji zorganizowali konkurs „Duch – zmiany – miejsca” polegający na zgłoszeniu zdjęć lub krótkiego filmu obrazującego przemiany zachodzące w mieście.

Tematem konkursu są zmiany zachodzące w sześciu rewitalizowanych dzielnicach Gdyni – Chylonia, Witomino-Radiostacja, Oksywie, Babie Doły, Leszczynki – a jego celem jest próba uchwycenia i zachowania tych zmian oraz oddania ducha tych miejsc w formie sztuki wizualnej.

Konkurs został ogłoszony przez Laboratorium Innowacji Społecznych w partnerstwie z Gdyńską Szkołą Filmową i kwartalnikiem artystycznym „Bliza”. – Praktycznie na każdym etapie pracy nad Gminnym Programem Rewitalizacji dostrzegaliśmy bardzo duży potencjał, jaki tkwi w dzielnicach nim objętych. Mam tu na myśli zarówno historię konkretnych miejsc, jak i ogromny zbiór sentymentalnych, bardzo indywidualnych opowieści mieszkańców tych terenów – mówi Aleksandra Markowska, dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni.

– Bardzo nam zależy na zbudowaniu historii na temat miejsc, które już dziś podlegają zmianom także obrazem. Zależy nam na opowieściach o duchu tej zmiany, który jest zarówno w przestrzeni, jak i w poszczególnych mieszkańcach – tłumaczy.

Zgłoszone na konkurs zdjęcia i filmy złożą się na swojego rodzaju dokumentację zachodzących w Gdyni przemian. By ją stworzyć, należy zrobić zdjęcie lub nakręcić krótki film. Nadesłane na konkurs prace oceniać będzie jury, w którego skład wejdą przedstawiciele Gdyńskiej Szkoły Filmowej oraz instytucji zajmujących się miastem i przestrzenią. – Będziemy oceniać zarówno sam pomysł, jak i sposób jego realizacji – mówi Adam Kamiński, pomysłodawca i koordynator konkursu z ramienia Gdyńskiej Szkoły Filmowej i „Blizy”.

W konkursie może wziąć udział każdy, niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania. Zarówno w kategorii film, jak i zdjęcie przyznana zostanie nagroda główna (2 tys. zł) oraz wyróżnienia (1 tys. zł). Jury może też przyznać nagrody dodatkowe. Wręczenie odbędzie się w październiku, podczas gali w Gdyńskim Centrum Filmowym. Nagrodzone filmy zostaną wyświetlone na wielkim ekranie w sali kinowej, a zdjęcia prezentowane będą na wystawie w przestrzeni GCF. Prace ukażą się również na łamach kwartalnika „Bliza”.

Zgłoszenia na konkurs „Duch – zmiany – miejsca” przyjmuje Laboratorium Innowacji Społecznych.

Czytaj więcej

Skomentuj