Rada Unii Europejskiej przyjęła we wtorek nowe przepisy odnośnie pakietu odpadowego. Dzięki nim UE ma stać się się światowym liderem pod względem gospodarowania odpadami i recyklingu.

Pakiet przyjętych regulacji ma dostosować unijne przepisy dotyczące odpadów do wymogów przyszłości, w ramach szerszej unijnej polityki w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym. Parlament Europejski przyjął pakiet odpadowy w kwietniu tego roku, we wtorek 22 maja przyjęły go państwa członkowskie w ramach Rady UE.

– Ostateczne zatwierdzenie przez Radę nowych przepisów UE dotyczących odpadów stanowi ważny etap dla rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym w Europie. Nowe wartości docelowe w zakresie recyklingu i składowania wyznaczają wiarygodną i ambitną drogę do lepszego gospodarowania odpadami w Europe – komentuje komisarz ds. środowiska, polityki morskiej i rybołówstwa Karmenu Vella.

Nowe ustawodawstwo zwiększa rolę „hierarchii postępowania z odpadami”. Nakłada na państwa członkowskie wymóg wprowadzania konkretnych środków i priorytetowego traktowania działań w zakresie zapobiegania, ponownego użycia i recyklingu, przedkładając je nad składowanie i spalanie, a tym samym urzeczywistniając gospodarkę o obiegu zamkniętym.

– Naszym głównym zadaniem jest teraz zapewnienie, by obietnice zawarte w tym pakiecie dotyczącym odpadów, zostały zrealizowane w praktyce. Komisja zrobi wszystko, co w jej mocy, aby wspierać państwa członkowskie we wdrażaniu nowych przepisów – mówi Vella.

Do 2025 r. co najmniej 55 proc. odpadów komunalnych (pochodzących z gospodarstw domowych i przedsiębiorstw) powinno podlegać recyklingowi. Cel ten wzrośnie do 60 proc. do 2030 r. oraz 65 proc. do 2035 r..

Z obecnych 44 proc. materiałów opakowaniowych do 2025 r. 60 proc. będzie musiało zostać poddanych recyklingowi do 2025 r., natomiast 70 proc. do roku 2030. Odrębne cele są ustalane dla konkretnych materiałów opakowaniowych, takich jak papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metal i drewno. Nowe wartości docelowe dla recyklingu odpadów opakowaniowych:

– tworzywa sztuczne 50 proc. do 2025 r. oraz  55 proc. do 2030 r.;
– drewno 25 proc.  do 2025 r. oraz 30 proc. do 2030 r.;
– metale żelazne 70 proc. do 2025 r. oraz 80 proc. do 2030 r.;
– aluminium 50 proc. do 2025 r. oraz 60 proc. do 2030 r.;
– szkło 70 proc. do 2025 r. oraz 75 proc. do 2030 r.;
– papier i tektura 75 proc. do 2025 r. oraz 85 proc. do 2030 r.

Państwa członkowskie będą dążyć do tego aby od 2030 r. wszystkie odpady nadające się do recyklingu nie zostały przyjęte na składowiska. Projekt ustawy ogranicza także udział odpadów komunalnych na składowiskach do maksymalnie 10 proc. do 2035 r.

Nowe przepisy wejdą w życie 20 dni po ich opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Czytaj więcej

Skomentuj